Monnet

Øhavets største strandeng

Denne sted kaldes også for "smuglerstenen" - Op til 1864 har det også været en sport, at hente smuglervarer på Ærø. Og her er der den korteste afstand. Ærø hørte dengang til hertugdømmet, Slesvig.

Monnet på sydspidsen af Tåsinge er Fyns største og bedst bevarede strandeng. Her kan man hen over sommeren se og dufte mange blomster, som ved deres karakteristiske farve og duft sætter præg på dette totalfredede landskabet.

Af hensyn til ynglefuglene, så er der ingen adgang fra 15. marts til 1. juli. Hunde må ikke medbringes, heller ikke i snor.