Bjerreby Kirke

Om at bevare historien

Den nuværende kirke blev indviet 9. december 1906. Før den havde der været en romansk kirke, fra det 12. århundrede. Kirken var ikke blevet vedligeholdt, så ydermurene kunne skride ud. Fra den oprindelige kirke stammer den romanske kvadersokkel. Af inventaret stammer altertavlen, degnestolen fra 1536 og døbefonden af granit fra den oprindelige kirke. Desuden befinder et glasmosaikvindue og et skab sig nu på Nationalmuseet.