Методичний кабінет

Педагоги не можуть успішно когось учити,

якщо в цей же час ретельно не вчаться самі.

Алі Апшероні

Віртуальний методичний кабінет (ВМК) у навчальному закладі – це новий формат взаємодії з педагогами. Новий інструмент освітнього менеджменту. Доступ до електронного сховища потрібних матеріалів у будь-який час забезпечує якісно новий рівень підготовки до занять. Теки на полицях все менше використовуються сучасними педагогами. Електронна форма обміну та накопичення навчальних матеріалів займає домінуючу позицію.

Віртуальний методичний кабінет ( ВМК) виступає як:

 • Багатопланове інформаційне середовище, зорієнтоване на взаємодію адміністрації коледжу, предметних (циклових) комісій та педагогічного колективу в умовах оновлення та розвитку методичної роботи в коледжу з метою підвищення ефективності методичної роботи та професійної компетентності педагогів.
 • Сучасний інструментарій супроводу методичної роботи, середовище для спілкування, обміну досвідом, ідеями, технологіями, дослідженнями і можливість творчої самореалізації.
 • Місце для розміщення навчально-методичних матеріалів, єдиних баз даних для подальшого перегляду, вивчення та коригування.

ВМК забезпечує:

 • максимальне полегшення доступу педагогічного колективу до інформаційних ресурсів, які повсякденно використовуються у освітньому процесі.
 • створення єдиного інформаційно-методичного простору з метою більш якісного забезпечення інформаційної підтримки;
 • розширення зони співпраці та зміцнення контактів між методичним кабінетом та педагогами.

Завдання ВМК:

 • Забезпечувати оптимальний ефективний методичний супровід навчальної діяльності закладу.
 • Систематизовувати накопичений досвід педагогів.
 • Підвищувати ефективність використання методичних ресурсів.
 • Підвищувати рівень мотивації педагогів до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю, самовдосконалення.
 • Надавати можливість визначати рівень компетентності, діагностичного оцінювання педагогічних працівників, консультувати у виборі змісту і форм роботи у освітньому процесі.
 • Забезпечувати випереджувальне науково-методичне інформування членів педагогічного колективу.
 • Координувати колективні форми і методи методичної роботи та самоосвіти з метою підвищення педагогічної майстерності педагогів.
 • Здійснювати систему заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень науки і передового педагогічного досвіду та практичну їх реалізацію.