I z l o ž b e

L U C I J A F A R

Izložba likovnih radova

Lucija Far vrlo je talentirana učenica 7. b razreda naše škole.

Crta od svoje pete godine.

Crta svaki dan gdje god stigne.

Najdraža tehnika joj je grafitna olovka, a najdraži motivi su joj motivi životinja, prirode i ljudi.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Izložba maketa naselja i škole

Radovi učenika 3.c razreda