Velkommen til Vinnesbygda, ei perle for fastbuande, hyttefolk og tilreisande!

Kva skjer i Vinnesbygda?

Årsmøte i Vinnes bygdautval

Søndag 2. juni er det årsmøte i Vinnes bygdautval. Sjå innkallinga


Bli med på tur til Lyngheisenteret i Lindås, søndag 26.mai !!

60+ gjengen på Vinnes arrangerer busstur til Lyngheisenteret i Lindås ,søndag 26. mai.Buss frå Vinnes (Nesjaheimen) kl. 1000 .Tilbake til Vinnes ca kl. 1700-1800. Bussen køyrer om E.osen og Tysse. Bussturen vert betalt inn til ein eigen konto etter turen!

På Lyngheisenterert vert det høve for omvisning og varmlunsj/middag. Me reknar med ca 2-3 timar opphald her før retur til Vinnes.

Alle som vil er hjarteleg velkomne til å vera med på turen. Det må vera minimum 30 påmeldte for at turen skal bli gjennomført.Bussturen vil då koma på max 365,-kr/pers

Andre prisar:- Varmlunsj/middag (inkl. kaffi/kake )frå 225,- kr - 325,-kr (sjå påmeldingsskjema)

  • Guida tur i lyngheia (ca 1 time) 50,-kr/person
  • Film og utstilling 40,- kr/person

Håpar mange har lyst til å bli med på turen. Påmelding/spørsmål til:

Harald Leirvåg: e-mail harleir51@hotmail.com / tlf. 48102243

eller

Dagfinn Solberg: e.mail dagfinn.solberg@fusi.no / tlf 47234900

Påmeldingsfrist: innan søndag 19.mai!!


Påmeldingsskjema