Rímskokatolícka farnosť sv. Anny, Vinné

Všetky aktuálne informácie sú na NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKACH: www.farnostvinne.sk/