Rímskokatolícka farnosť sv. Anny, Vinné

Pridajte si Kalendár farnosti ku svojmu kalendáru a získajte tak prehľad minulých a budúcich udalostí farnosti. Ak používate napr. smartfón, údaje budete vidieť automaticky aj pri Vašom kalendári.

Všetky budúce udalosti vzdialené viac ako aktuálny týždeň sú predbežne plánované. Ak sa Vám časy nezobrazujú v 24 hod. formáte, zmeňte si nastavenia Vášho Google kalendára na "Formát času: 13:00".

Životopisy svätých sa zobrazia po kliknutí na názov a sú prevzaté zo stránok www.zivotopisysvatych.sk