Rímskokatolícka farnosť sv. Anny, Vinné

Pridajte si Kalendár farnosti ku svojmu kalendáru a získajte tak prehľad minulých a budúcich udalostí farnosti. Ak používate napr. smartfón, údaje budete mať automaticky aj vo Vašom kalendári.

Všetky budúce udalosti vzdialené viac ako aktuálny týždeň sú predbežne plánované. Ak sa Vám časy nezobrazujú v 24 hod. formáte, zmeňte si nastavenia Vášho Google kalendára na "Formát času: 13:00".

Ak sú farské oznamy uvedené v kalendári, sú uvedené v dni, v ktorom boli vyhlásené (zvyčajne v nedeľu).