Køb og salg af bolig i Vildrose 1

Der er heldigvis mange, der er interesserede i at bo i vores dejlige bofællesskab.


Princippet bag vores købs- og salgsregler

AB Vildrose 1 er et bofællesskab, hvor mennesker kan bo tæt på hinanden og have et fællesskab med andre mennesker, som betyder noget for dem. Købs- og salgsreglerne skal gøre dette muligt og samtidigt være lette og gennemsigtige at administrere.

Detaljerede regler vedrørende salg vedtaget af generalforsamlingen

Prioriteret rækkefølge for salg


0. Evt bytte eller salg til børn, forældre, børnebørn eller bedsteforældre i følge andelsboligloven

1. Køber blandt nuværende beboere i AB Vildrose 1 efter anciennitet i AB Vildrose 1 (intern flytning).

2. Køber fra AB Vildrose 2 efter anciennitet i AB Vildrosen 2

3. Køber fra ekstern venteliste administreret af bestyrelsen for AB Vildrose 1 (for venner og familie til nuværende beboere - læs nedenfor)

4. Hvem som helst som sælger vælger at sælge til (her kan køberkartoteket anvendes - skriv dig op nedenfor)

Vil du gerne på den eksterne venteliste?

Så skal du kende en nuværende Vildrose1 beboer, som skal skrive dig op til næste ordinære generalforsamling

(du kan desværre ikke kontakte bestyrelsen eller administrator for at blive skrevet op og opskrivning foregår KUN til generalforsamlingen)

Men jeg kender ikke nogen vildrose, der kan skrive mig op...:-(

Så har du mulighed for at skrive dig op i køberkartoteket.

Sælgere, der når frem til punkt 4 i 'prioriteret rækkefølge for salg' får stillet køberkartoteket til rådighed.

Tryk her og skriv dig op i køberkartoteket til Vildrosen!

OBS: Du får ikke nogen mail-bekræftelse på opskrivningen