SEMESTERPROGRAM


VIKESÅ MISJONSHUS VÅREN 2021


JANUAR

06 2000 Bønnesamvær

08 2000 Fredagsklubben

10 1030 Søndagssamling

13 1930 Samtalemøte

17 1100 Gudstjeneste

18 1900 Yngres og Korvetten

19 1930 Logos bibeltimar

FEBRUAR

01 1900 Yngres og Korvetten

03 2000 Bønnesamvær

05 - 07 1930 Møtehelg NLM

05 2000 Fredagsklubben

07 1030 Søndagssamling

10 1900 Årsmøte Misjonshuset

14 1100 Gudstjeneste og sokneårsmøte

15 1900 Yngres og Korvetten

17 1930 Samtalemøte

MARS

03 2000 Bønnesamvær

10 1930 Møte Israelsmisjonen

14 1100 Familiegudstjeneste

15 1900 Yngres og Korvetten

17 1930 Samtalemøte

19 2000 Fredagsklubben

20 1100 Stille dag

21 1030 Søndagssamling

APRIL

07 2000 Bønnesamvær

12 1900 Yngres og Korvetten

14 1930 Samtalemøte

17 0900 VÅRDUGNAD MISJONSHUSET

18 1100 Gudstjeneste

20 1930 Logos bibeltimar

25 1030 Søndagssamling

26 1900 Yngres og Korvetten

30 2000 Fredagsklubben

MAI

05 2000 Bønnesamvær

07 2000 Avslutningstur Fredagsklubben

10 1900 Yngres og Korvetten Avslutning

12 1930 Samtalemøte

18 1930 Logos bibeltimar

JUNI

02 2000 Bønnesamvær

09 1930 Samtalemøte

13 1100 G3 Gudstjeneste

OBS: DEI OPPSETTE TIDENE KAN VERTA ENDRA.

FYLG MED PÅ:

INFOSJERMEN, PLAKATANE, BJERKREIMSNYTT

ELLER PÅ MISJONSHUSET SI HEIMESIDE

Vikeså.Misjonshus.no