Rakentamisessa huomioitavaaa

Painavien rakennustarvikkeiden ajo palstalle tulee suorittaa aikana jolloin alueen tiestö sen vaurioitumatta kestää. Myös käytettävien maansiirto- ja muiden työkoneiden tulee olla mahdollisimman kevytrakenteisia. Mikäli vaurioita syntyy, palstan haltijan on ne kustannuksellaan korjattava.


Rakennus ym. tarvikkeiden ajossa tarvittavat ajoneuvot on pysäköitävä pysäköintialueelle.


Viherkummun siirtolapuutarha-alue on salaojitettu. Kun suoritatte alueella kaivutöitä, älkää rikkoko salaojaverkostoa, sillä alueen kuivatus on sen varassa. Putket ovat ruukkuputkia 7 cm - 9 cm halkaisijaltaan ja sijaitsevat 1 m - 1,5 m syvyydessä.


Alueella olevat sähkölinjat kuuluvat Vantaan Energialle. Majan sähkösopimus tehdään sähkölaitoksen kanssa ja sähkötyöt tehdään sähkölaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.


Harmaavesi ( käytetty talousvesi ) on johdettava imeytyskaivojen kautta maahan. Saunan pesuvedet on kerättävä umpinaiseen säiliöön ja vietävä kunnalliseen viemäriin (Lisätty 10.5.2017: tai hyväksyttyyn harmaavesisuodattimeen.)


Rakennelmien sijoittelussa on hyvän naapurisovun säilyttämiseksi huomioitava, että ei aiheuta häiritseviä savu-, haju-, näkymä tms. haittoja.


Häiritsevää melua aiheuttavaa työskentelyä tulisi erityisesti välttää sunnuntaivuorokauden aikana.


Vantaan kaupungin rakennusvalvontaviraston henkilöt tekevät alueella tarkastuksia todetakseen, onko kaavamääräyksiä, rakennuslakia, asetusta, myönnettyjä lupia ja ehtoja noudatettu.


Erimielisyydet, jotka mahdollisesti rakentamisesta aiheutuvat selvitetään yhteistyössä osuuskunnan, palstanhaltijan ja rakennusvalvontaviraston kanssa. Luvaton rakentaminen aiheuttaa rakennelmien purkamisen rakentajan kustannuksella.


Rakennustöistä siirtolapuutarhassa syntyy aina meluhaittaa ja ylimääräistä liikennettä, sen me toki kaikki ymmärrämme. Muutama seikka on kuitenkin hyvä ottaa huomioon rakennusprojektin aikana:

  • palkkaamasi työntekijät ja tavarantoimittajat eivät ehkä tiedä, että alueella on 10 km:n nopeusrajoitus. Muista kertoa heille etukäteen, että lasten ja aikuistenkin turvallisuuden takia alueella pitää ajaa varoen.
  • jokainen viherkumpulainen huolehtii tieosuudesta palstansa kohdalla. Tarkista, etteivät tavarantoimittajat jätä roskia tielle muiden korjattavaksi
  • rakennuttaja on aina vastuussa palstallaan syntyvien rakennusjätteiden hävittämisestä. Osuuskunnan jätesäiliöt ja/tai roskalavat eivät ole rakennusjätteitä varten, vaan jokaisen rakennuttajan on itse huolehdittava syntyvien jätteiden kuljetus omalla kustannuksellaan pois alueelta ja vietävä jätteet niille tarkoitetuille kaatopaikoille. Rakennusjätteitä ei saa hävittää polttamalla eikä jättää mihinkään ympäristöön.

Sähkö

Viherkummun siirtolapuutarhassa jokainen majanhaltija tekee oman sähkösopimuksen valitsemansa sähkölaitoksen kanssa ja vastaa kaikista sähkön käyttöön liittyvistä asioista itse. Alueella on Vantaan Energian ylläpitämä ilma-tai maakaapeliverkosto.

Peseytymistilat ja wc

Mökin peseytymisvedet tulee imeyttää maahan. Voit esimerkiksi johtaa veden maahan kaivettuun ja soralla ympäröityyn tynnyriin, jossa on reikiä.

Saunan pesuvesiä ei kuitenkaan saa laskea maahan, eikä varsinkaan avo- ja salaojiin.


Myös talousvedet on johdatettava imeytyskaivoihin.


Siirtolapuutarhoihin suositellaan kompostoivia käymälöitä. Käymäläjätettä ei saa laskea salaojaverkostoon eikä avo-ojiin.

Muuta

Mikäli rakentaminen vaatii tontilla tai yhteisellä alueella erityisjärjestelyjä tai rakentajalla on erityistoiveita, on niistä sovittava hallituksen kanssa.