Muutokset ohjesääntöihin

VIHERKUMMUN VIIKONLOPPUMAJA OSUUSKUNNAN

10.05.2017 OSUUSKUNTAKOKOUKSESSA PÄÄTTÄMÄT MUUTOKSET JA LISÄYKSET

OSUUSKUNNAN OHJESÄÄNTÖIHIN JA ERILLISOHJEISIIN

OHJESÄÄNNÖT: Muutokset.

Järjestys §13 Jätehuolto:

Palstanhaltija huolehtii itse rauta- metalli- ja puutavara-

jätteiden poisviennin palstaltaan.

Rakentaminen §23 Talousvesi:

Talousveden saa johtaa majoihin, mutta sitä ei saa

käyttää kasteluun.

Mikäli vesi johdetaan sisään majaan on siihen hankittava lupa rakennusvalvonnasta.

Asennusten tulee olla voimassaolevien asetusten mukaisia ja niihin on haettava

hyväksyntä hallitukselta.

OHJESÄÄNNÖT: Lisäykset

Puutarhan viljely §17 Aidat:

Suositellaan, että samalla tieosuudella olevien palstojen

pensasaitojen alustat käsitellään yhtenäisellä tavalla esim. soraamalla tai maanpeittokasveilla.

ERILLISOHJE OHJESÄÄNTÖÖN: Lisäykset

Rakennusluvan mukainen rakentaminen:

10. Ulkoseinissä saa käyttää hienosahattua tai höylättyä lautaa. Myös hirsirakennus

city-nurkilla ja nurkkalaudoilla hyväksytään.

Toimenpideilmoituksella tapahtuva rakentaminen:

4. Grilli. Avonainen grilli tai kesäkeittiö, piipun korkeus maasta enintään 220 cm.

Muuta rakentamisessa huomioitavaa:

Harmaavesi ( käytetty talousvesi ) on johdettava imeytyskaivojen kautta maahan.

Saunan pesuvedet on kerättävä umpinaiseen säiliöön ja vietävä kunnalliseen

viemäriin tai hyväksyttyyn harmaavesisuodattimeen.

LISÄKSI :Lupamenettelyä koskevat osat päivitetään nykykäytännön mukaisiksi

ottaen huomioon mm. sähköisen lupahakemuksen mukanaan tuomat muutokset.