Jätehuolto

Sekajätteet:


Talousjätteiden kokoamispaikka on jätehuoneessa lähellä Viherpirttiä. Jätehuone on lukittu. Oven numerolukon koodinumero on kerrottu asukkaille vuoden 2011 vuosikokouskutsun kutsukirjeessä. Sen saa myös toimihenkilöiltä. Huoneessa on kolme kappaletta 800 litran jätelaatikkoa, jotka tyhjennetään joka tiistaina ja joka perjantaina. Sieltä löytyy myös jätepaperisäiliöt.

Talvikauden ajaksi (marraskuu - huhtikuu) jätehuone suljetaan.

Jätesäiliöt ovat pelkkää taloudessa syntyvää sekajätettä varten. Talousjätteet on syytä pakata tiiviisiin muovipusseihin, sillä kesäaikana mahdolliset elintarvikejätteet aiheuttavat lähistölle hajuhaittoja. Muuta kuin normaalia taloudessa syntyvää jätettä ei laatikoihin saa laittaa, sillä osuuskunnan vuotuisista maksuista on jätemaksu yksi suurimmista.

Jätehuoneen ulkopuolelle ei saa viedä minkäänlaista jätettä.

Osuuskunnan hallitus tilaa sekajätelavan viikonlopun ajaksi kevättalkoiden yhteydessä.

Jos jätehuollossa on huomauttamista, kertokaa vioista isännälle.

Hedelmät:

Mätäneviä hedelmiä ei saa jättää maastoon, vaan ne on haudattava maahan, kompostoitava tai vietävä sekajätelaatikkoon. Runsaina omenavuosina osuuskunta hankkii alueelle siirtolavan kaatopaikalle meneviä hedelmiä varten.

Ongelmajätteet:

Kunkin palstalaisen on itse toimitettava kaikki ns. ongelmajätteet, kotitalouskoneet, maalit, öljyt, akut, auton renkaat ym. niille kuuluviin keräyspisteisiin. Niiden pois toimittaminen ei ole osuuskunnan asia. Niitä ei saa laitta roskalavalle eikä jäteastioihin.

Rakennusjätteet:

Kaikki rakennusjätteet on jokaisen rakentajan itse omalla kustannuksellaan toimitettava pois. Mitään ei saa jättää osuuskunnan alueelle eikä lähellä olevaan kaupungin puistoon.

Paperijäte:

Sekajätteiden kanssa samassa keräyspisteessä on kaksi 200 litran paperinkeräyslaatikkoa. Laatikot tyhjennetään tarvittaessa. Ne ovat todellakin vain paperia varten. Ei pahvia, ei kartonkia, ei pakkaustarvikkeita, eikä muovia, jne. Niiden paikka on roskalavalla tai sekajätelaatikossa.

Risut, oksat ja puutarhajätteet:

Käsitellään palstoilla kompostoimalla tai hakettamalla. Paksuimmat oksat voi polttaa takassa tai ulkogrillissä. Jos sellaisia ei itsellä ole, oksia voi tarjota vaikkapa naapureille. Risuja ja puutarhajätettä voi viedä myös sorttiasemalle, joka perii 5 euroa kuormasta. Osakkaiden toivotaan hankkivan joko yksin tai yhdessä naapureiden kanssa hakettimia palstoilleen. Osuuskunnalla on kaksi haketinta, joita voi lainata. Puutarhajätettä ei saa viedä oksalavalle, joka tilataan viikon ajaksi kesäkuussa ennen palstojen tarkastusta.

Kompostointi:

Puutarhajätteethän ovat lähes kaikki eloperäisiä, kompostoituvia jätteitä. Viherkummussa tulee joka-ainoalla palstalla olla puutarhajätekompostori. Lähes kaiken puutarhasta tulevan jätteen pystyy muuttamaan käyttökelpoiseksi puutarhamullaksi omalla pihallaan vähän vaivaa näkemällä. Hyvin moni näin tekeekin. Mätäojaan ei saa viedä puutarhajätteitä.

Elintarvikejätteet:

Elintarvikejätteitä ei saa kompostoida puutarhajätteiden seassa, sillä elintarvikkeet houkuttelevat paikalle ei toivottuja jyrsijöitä.

Omenalava tilataan syksyllä tarpeen vaatimaksi ajaksi jätekatoksen luokse.