กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รายงาน o-net 2562-2564


รายงานการสอบ

รายงานผลสัมฤทธิ์2564

วิเคราะห์ผู้เรียน 2564

เยี่ยมบ้าน 2564

รายงานการนิเทศ