Opleidingsvorm 4

Wat is OV4?


Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich naar jongeren die normaalbegaafd zijn maar specifieke onderwijsbehoeften hebben, waardoor ze moeilijkheden ervaren in het gewoon onderwijs. Het zijn leerlingen met een type 3 (emotionele of gedragsstoornis) of een type 9 (autismespectrumstoornis) attest. Om aan deze specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te komen bieden we het programma/curriculum van het gewoon onderwijs aan binnen het kader van het buitengewoon onderwijs.

Onze OV4 wordt vorm gegeven door een nauwe samenwerking met het Spectrumcollege Campus Beringen. Deze samenwerking beoogt de expertise van het Spectrumcollege op het gebied van het kwalitatief lesaanbod te verenigen met de expertise van het buitengewoon onderwijs op vlak van werken met jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

Op het einde van de studies ontvangt de jongere hetzelfde studiebewijs als in het gewoon onderwijs. Weliswaar wordt het traject doorlopen met optimale aandacht voor de ruimere omkadering waar de jongere nood aan heeft.

Op maat

Aanbod

Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid staan centraal:

Op schoolniveau

 • Klein schoolteam

 • Begeleide vrije momenten, leswissels en eetmomenten

 • Breed gedragen zorgbeleid

 • Evoluerend rapportsysteem met zelfreflectie

 • Rustige speelplaats

 • Aanbod middagactiviteiten

 • Studiebegeleiding

 • Samenwerking met Spectrumcollege (campusoverstijgend)

 • ...

Op klasniveau

 • Kleine klasgroepen

 • Gestructureerde en voorspelbare indeling

 • Instructies op maat

 • Hulpmiddelen

 • Lessen ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden’

 • Rusthoek

 • (Klas)attitudesysteem

 • Co-teaching

 • Studiebegeleiding

 • Groepsplanning

 • ...

Op leerlingniveau

 • In kaart brengen van de leerling en zijn noden

 • Socio-emotionele ondersteuning en begeleiding: zorggesprekken, time-out, herstelgesprekken en gesprekken rond welbevinden

 • Open communicatie met het netwerk van de leerling

 • Individuele remediëring en/of verdieping

 • Individuele handelingsplanning

 • Trajectbespreking: leertraject op maat

 • Hulpmiddelen op maat

 • ...

Uitgangspunten

Doelgroep

Normaalbegaafde jongeren met een attest:

 • type 3

 • type 9

Lessen

Leerlingen volgen voltijds of deeltijds de lessen binnen de omkadering van OV4. Afhankelijk van de noden, volgen ze het specifiek gedeelte van hun opleiding ofwel in de OV4-klas, ofwel inclusief in een klas van het Spectrumcollege.


Aanbod op maat

Leidraad is dat we daar waar nodig aanpassingen doen voor de leerling om optimaal leren en ontwikkelen mogelijk te maken. Nadruk op de talenten en competenties van elke jongere. Samen stippelen we een traject op maat uit met aandacht voor de specifieke mogelijkheden en behoeften.

Ondersteuning

Intensieve ondersteuning in de lessen (door de leerkrachten, co-teacher en/of begeleiding) en studiebegeleiding buiten de lessen.

Begeleiding

Gespecialiseerde socio-emotionele ondersteuning voor jongeren met gedrags- en/of emotionele moeilijkheden.

Netwerk

Nauwe samenwerking met ouders, internaat, CLB, externe dienstverlening of hulverlening, VDAB, GTB, CGG, Arktos, Stad Beringen, NKG

Kijk hieronder het filmpje van de samen-sterk-dag in OV4 en je ziet meteen welke leuke activiteiten we allemaal organiseren!

Zie ook onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/vibosintbarbara/