ข่าวประชาสัมพันธ์

BACK กลับหน้าหลัก

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ กับ บริษัท วี กรีนเนอร์ จำกัด

ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

EV BIKE ตัวเล็ก แรง ประหยัด

V Greener Co.,Ltd.

บริษัท วี กรีนเนอร์ จำกัด เลขที่ 8  ซอยพัฒนาการ 42 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Tel : 064-656-7898

E-mail : info@vgreener.com

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563007544