NFT 108
BambooWheel
10DAYFEST HongKong 2013

Bamboo Wheel

Hong Kong Polytechnic University (PolyU) had appointed world-renowned architect Ms. Zaha Hadid as the architect of its new "Innovation Tower". This building became her first permanent architectural work in Hong Kong. But despite the modern design and construction techniques, traditional bamboo scaffolding had to be used. This made the director realize that during their training students learn to work with all kinds of modern techniques and materials, but never with traditional bamboo. When he saw the work of Antoon Versteegde, he realized: we must bring that artist to Hong Kong to see and experience what you can make with bamboo sticks.


Bamboe Wiel

De Hong Kong Polytechnic University (PolyU) had de wereldberoemde architect mevrouw Zaha Hadid aangesteld als architect van haar nieuwe "Innovation Tower". Dit gebouw werd haar eerste permanente architectonische werk in Hong Kong. Maar ondanks de moderne vormgeving en bouwtechnieken moest men gebruik maken van traditionele steigers van bamboe. Dat deed de directeur beseffen dat studenten tijdens hun opleiding met allerlei moderne technieken en materialen leren werken, maar nooit met het traditionele bamboe. Toen hij het werk van Antoon Versteegde zag, besefte hij: die kunstenaar moeten we naar Hong Kong halen om te zien en te ervaren wat je met bamboestokken kunt maken.