Karjeras atbalsts Ventspils 4. vidusskolā.

Karjeras konsultante Aiva Belte konsultē Ventspils 4. vidusskolas skolēnus karjeras izvēles jautājumos.

Konsultē klašu audzinātājus  karjeras prasmju pilnveidošanā skolēniem un karjeras sarunās ar skolēnu vecākiem.

Konsultē priekšmetu pedagogus, kā integrēt mācību priekšmetos  skolēnu  karjeras prasmes.

kontakti saziņai:

Skolēni vienojas par konsultāciju rakstot eklases pastā.

epasts  - aivabelte@gmail.com

KARJERAS VEIDOŠANAS PAMATNOSACĪJUMI:


Lai apzinātu iespējamo profesionālo virzienu, nepieciešams iepazīt pašam sevi, apzināt savas intereses, spējas, prasmes un noderīgo pieredzi, izpētīt tās jomas, kuras Tevi interesē - kur šādi profesionāļi strādā, kādos apstākļos, kādi ir galvenie pienākumi, darbības jomas, iespējamais atalgojums. Nākošais solis būtu modelēt savu ideālo darbu, apzināties, kādi faktori Tev darbā ir svarīgi.   Lai sekmīgi veidotu karjeru, svarīgi ir domāt, darboties aktīvi un mērķtiecīgi, veicināt karjeras attīstību, mācīties pieteikt sevi darba devējam un iegūt arī atgriezenisko saikni no citiem par savas karjeras gaitu.