Digitalisering 0-18

i Vejen Kommune

Velkommen til VejenDigi. Dette er siden der beskriver Vejen Kommunes digitaliseringsstrategi for 0-18 år, og giver inspiration til Vejen Kommunes skoler.

Meningen med denne side er at medarbejdere på Vejens Kommunes skoler og i dagtilbud kan surfe rundt og finde inspiration og anbefalinger til hvordan Vejen Kommunes digitaliseringsstrategi på 0-18 års området kan implementeres, og hvordan den digitale dimension i undervisningen kan styrkes i hverdagen. Siden indeholder også et overblik over selve processen med digitalisering på dagtilbuds- og skoleområdet og et forskningsmæssigt overblik over børns, elevers, pædagogers og læreres brug af digitale medier i dagligdagen.


I Vejen Kommunes digitaliseringsstrategi 0-18 år, hedder det at:

  • Henholdsvis digital dannelse og Det 21. århundredes kompetencer skal nedbrydes til delmål. Den proces foregår på lederniveau i de forbundne institutioner.
  • Dernæst er den enkelte institutionsleder ansvarlig for, at institutionen opstiller konkrete tegn for hvornår delmålene er nået i egen institution.
  • Efter der er opstillet mål og delmål, skal medarbejderteamene udarbejde handleplaner for, hvordan implementering af mål og delmål skal foregå i praksis.

Ansvaret for udmøntningen er således i høj grad lagt over til ledelser og teams på de enkelte skoler.

Læs Vejen Kommunes Digitaliseringsstrategi for 0-18 år:

Digitaliseringsstrategi.pdf


Oversigt over indholdet på hjemmesiden:

Status

Beskriver status for digitaliseringsstrategien på nationalt plan.


Kulturel implementering

Giver inspiration til, hvordan det digitale kan blive en naturlig del af hverdagen i skole og dagtilbud.


Didaktisk implementering

Beskriver den didaktiske implementering af digitaliseringsstrategien, og de pædagogiske obs-punkter når man arbejder digitalt.


Evaluering

Beskriver hvordan digital dannelse kan evalueres i skolerne på hverdagsplan.


Status

Beskriver status for digitaliseringsstrategien på nationalt plan.


Tekniske handleplaner

Beskriver tekniske handleplaner for implementeringen fremadrettet.


Baggrund

Beskriver baggrunden for digitaliseringsstrategien - hvilke overvejelser og principper der danner grundlag for den valgte strategi.


Didaktik 2.0

Beskriver konceptet didaktik 2.0, som vi anbefaler at skoler og daginstitutioner tager udgangspunkt i, når de skal implementere digitaliseringsstrategien.

Pædagogers og børns brug

Beskriver hvordan brugen af digitale medier i dagtilbud typisk ser ud i dag.

Læreres og elevers brug

Beskriver hvordan brugen af digitale medier i skolerne typisk ser ud i dag. Hvordan bruger lærere og elever digitale medier, og hvilke stærke og svage sider har lærere og elever på de danske skoler?

Bøger & artikler og Apps, programmer, hjemmesider

Forslag til centrale bøger, artikler, apps, programmer og andre ressourcer som er særligt anvendelige i forbindelse med digital dannelse.


Pædagogiske redskaber

Modeller og andet som kan være nyttige i planlægningen og gennemførslen af undervisning som medtænker digital dannelse.