Kontakt

om Veidnes fiskeforening

Org.nr: 971 579 129 Kontonr: 0530 03 41537

STYRET I VEIDNES FISKEFORENING:

    • Helge Ovanger, Leder - Mail: helge.ovanger@gmail.com - Mobil: +47 911 11 903
    • Kjell Pedersen, Nestleder
    • Erling Løkke, Kasserer
    • Frode Harangen, Morten Bjørkli, Reino Simonsen og Knut Otto Løkke

Varamedlem:

    • Trond Eriksen og Gunhild Dørum Eriksen.


Web: Per Haugaard Digens

Mail: fiskeforening.veidnes@gmail.com