VEIDNES FISKEFORENING

FINNMARK - LEBESBY KOMMUNE - NORGE

Formålet med Veidnes Fiskeforening er å forvalte våre ville anadrome bestander av laksefisk i Veidneselva og Lille-Porsangerelva med Kjæsvannet slik, at de kommer allmennheten i Finnmark, rettighetshaverne og tilreisende fiskere til gode.

Fiskekortsalg:

  • Trekning og kortsalg skjer kun fra Bygdehuset på Veidnesklubben kl 17.00.
  • Gjelder alle dager unntatt søndag. Kort for søndag trekkes og selges lørdag.

Høringsuttalelse - oppdrettslokalisering i Laksefjorden:

"Vi kan ikke akseptere oppdrett som medfører stor trussel mot våre anadrome laksefisk."

Laksefjorden og forslag til nye lokaliseringssteder for oppdrett:

LAKSEFJORDEN 3 OG OPPDRETT HØRING - mai 2019.pdf