FISKEKORTPRISER

Priser 2019

- Barn er de som er under 13 år inneværende år, betaler ikke fiskekort, må velge sone.

- Ungdomskort (13-17 år): Ungdom mellom 13 til og 17 år inneværende år. Pant: 200 kr. Gjelder for alle fra det år de fyller 13 år.

Sonene 1A, 2 og 3 for Veidneselva samt Lille-Porsangerelva:

Voksne med bopel i Finnmark: 180,- kroner

Voksne med bopel utenfor Finnmark: 270,- kroner

Voksne med bopel utenfor Norge: 370,- kroner

Ungdom: 90,- kroner

De med rett til sesongkort og betalt medlemskap i Veidnes fiskeforening, men kun ønsker døgnkort må delta i trekningen. Fisketid 19 timer:

Voksne 110,- kroner - Ungdom 60,- kroner

Sone 1A og 1B inkl. Nerstilla:

Voksne med bopel i Finnmark: 250,- kroner

Voksne med bopel utenfor Finnmark: 420,- kroner

Voksne med bopel utenfor Norge: 580,- kroner

Ungdom: 140,- kroner


De med rett til sesongkort og betalt medlemskap i Veidnes Fiskeforening, men kun ønsker døgnkort må delta i trekningen. Fisketid 19 timer:

Voksne 170,- kroner - Ungdom 60,- kroner

Kjæsvannet - døgnkort:

Voksne med bopel i Finnmark: 130,- kroner

Voksne med bopel utenfor Finnmark: 200,- kroner

Voksne med bopel utenfor Norge: 270,- kroner

Ungdom 60,- kroner

De med rett til sesongkort og betalt medlemskap i Veidnes Fiskeforening:

Voksne 90,- kroner - Ungdom 40,- kroner

Kjæsvannet - ukekort:

Voksne med bopel Finnmark: 470,- kroner Voksne med bopel utenfor Finnmark: 800,- kroner Voksne med bopel utenfor Norge: 1.000,- kroner Ungdom: 200,- kroner

De med rett til sesongkort og betalt medlemskap i Veidnes Fiskeforening:

Årskort for voksne - kun Kjæsvannet 420,- kroner Årskort for ungdom - kun Kjæsvannet 210,- kroner

Årskort for de med rett til og betalt medlemskap - alle vassdrag, inklusiv Kjæsvannet. Bosatte på strekningen Brenna – Veidnesklubben, som er medlem av veidnes fiskeforening betaler 1⁄2 årskort. Samme prinsipp gjelder for ungdom bosatt på samme strekning:

Voksne: 900,- kroner - Ungdom: 450,- kroner

Årskort for de med rett til og betalt medlemskap – kun for fiske i Kjæsvannet:

Voksne: 420,- kroner - Ungdom: 200,- kroner

Når det gjelder Kjæsvannet kan alle kort kjøpes på nett: www.inatur.no

Fiskereglene fra 2018, 3 sjørøyer pr dag, til sammen 21 sjørøyer i Veidneselva og Lille-Porsangerelva, videreføres i 2019.