FISKEKORT

Trekning:

Bygdehuset på Veidnesklubben kl 17:00 (unntatt søndag)

Kort for søndag selges lørdag.

AntalL kort:

Sone 1A Veidneselva eksklusiv Nerstilla: 4 kort

Sone 1A og 1B Veidneselva inklusiv Nerstilla: 3 kort

Sone 2 Veidneselva: 7 kort

  • Trekkes hverdager kl 17:00. Fisketid er fra 19:00 – 14:00. Kortets varighet 19 timer.

Sone 3 Veidneselva: 7 kort

  • Trekkes mandag, onsdag og fredag. Kortet gjelder fra 10:00 dagen etter trekning. og i 38 timer fram til 22:00 neste dag.

Lille Porsanger vassdraget: 9 kort

  • Trekkes hverdager kl. 17:00. Fisketid 18:00 – 18.00. Kortets varighet er 24 timer.

Kjæsvannet – Ingen kortbegrensning

  • Døgn- og ukekort Kort selges hverdager kl. 17:00. Fisketid 18:00 – 18:00. Kortets varighet er 24 timer.

For alle soner og områder er det en spesiell pris for ungdom som fyller 13 år og heller ikke fyller 18 år inneværende år.