Voetzorg

Voetzorg is voor iedereen!

Voetverzorging bij Veendorp Voetzorg begint met een zorgvuldige analyse over bijvoorbeeld mogelijke ziektebeelden, afwijkingen van de voeten en drukplekken. Vervolgens wordt gekozen voor een geschikte behandeling. Worden er problemen geconstateerd die buiten de behandelingsmogelijkheden liggen, dan wordt u eventueel doorverwezen naar een andere gespecialiseerd behandelaar.

* Sinds 1 januari 2015 worden voetzorgbehandelingen helaas niet meer door iedere zorgverzekeraar vergoed en vaak als algemeen gebruikelijk gezien. Voor aanvullende verzekeringen geldt soms een vergoeding van €100,= per jaar, voor ondermeer voetverzorging. Specifieke vergoedingen of declaraties via de zorgverzekeraar gaan slechts nog op in enkele situaties bij diabetes-patiënten. Hierbij volgt echter wel eerst een verwijzing via de podotherapeut of huisarts.

Een voetzorgbehandeling is dus in de meeste situaties een particuliere behandeling. Informeer tijdens de behandeling naar uw mogelijkheden hierin!

Risicogroepen (waarvoor medische voetverzorging noodzakelijk)

De risicogroepen voor voetproblemen zijn diabetes-, reuma- en spastische patiënten, oudere mensen, demente mensen en mensen met de Ziekte van Parkinson.

Mensen die vanwege hun beroep (bijvoorbeeld horeca, dragen van veiligheidsschoenen) veel van hun voeten eisen en ook (top)sporters, hebben deskundige voetverzorging nodig om voetproblemen te voorkomen.

Voetproblemen kunnen ook ontstaan als bijwerking van medicijngebruik. De medische noodzaak van goede voetverzorging wordt steeds belangrijker. Het belang en de preventieve kracht van goede voetverzorging is van invloed op de algehele gezondheid van uzelf. Deskundigen verwachten dat er de komende vijf à tien jaar – vanwege de toename aan diabetespatiënten en de vergrijzing – meer aandacht nodig is voor voetverzorging. Onze gespecialiseerde en medische voetbehandelingen kunnen door middel van zorgvuldige analyse en voetverzorging voetproblemen bij risicopatiënten, zoals mensen met diabetes en/of reuma, tot een minimum beperken. Het aantal operaties en amputaties bij diabetespatiënten vermindert aanzienlijk door regelmatig bezoek aan een deskundige voetverzorger.

Voetproblemen

Dit zijn onder meer droge voeten, blaren, overmatig eelt, ingroeiende teennagels, huidschimmels en nagelschimmels, likdoorns, voetwratten, kloven en vergroeiingen. Deze kunnen vrijwel altijd behandeld worden.

Voor meer info klikt u boven op behandelingen of contact.