Privacy

Ingaande 25 mei 2018 heb ik ook te houden aan privacy-regels; de AVG.

Aangezien dit een aardige lap tekst is, treft u hieronder in het kort waar het op neer komt:


- Uw gegevens die u mij stuurt via email, WhatsApp en SMS zal gebruikt worden voor afspraken van behandelingen.

- De contact-info bewaar ik op mijn Gmail-account of smartphone, totdat het de behandeling afgerond is.

- Voor het gemak worden alleen contactgegevens van u langer bewaard i.v.m. een eventueel volgende afspraak.

-Afspraken worden in een papieren agenda genoteerd, voorzien van uw naam.

-Uw gegevens en aard van de behandelingen worden niet gedeeld met derden. Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig wordt geacht en in overleg met u.


Privacyverklaring - AVG

Veendorp Voetzorg, gevestigd aan De Ara 31 - 7609 AJ Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.veendorpvoetzorg.nl De Ara 31 - 7609 AJ Almelo. Tel: 0654394223

J. Veendorp en W. Veendorp zijn belast met Gegevensbescherming van Veendorp Voetzorg, te bereiken via veendorpvoetzorg@zorgt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Veendorp Voetzorg verwerkt geen persoonsgegevens vanuit onze website, omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders ten alle tijden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via veendorpvoetzorg@zorgt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Veendorp Voetzorg verwerkt de door u verstrekte geringe persoonsgegevens voor het maken van een afspraak voor de volgende doelen:

- Het verrichten van de juiste door u gewenste behandeling

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te wijzigen


Geautomatiseerde besluitvorming:

Veendorp Voetzorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veendorp Voetzorg) tussen zit.


Voor een correcte afhandeling van uw afspraak en behandeling gebruikt Veendorp Voetzorg gebruikt de volgende systemen om uw gegevens te bewaren:

-antwoord op uw email met een vraag of een afspraak, opgeslagen in de beveiligde omgeving van Gmail.

- uw naam en telefoonnummer opgeslagen in contactenlijst smartphone

-afspraken, voorzien van alleen uw naam, worden opgeschreven in een papieren agenda. Slechts in bijzondere situaties wordt hierbij beschreven om welke specifieke behandeling het gaat. Deze agenda is alleen voor eigenaar inzichtelijk, voor derden alleen na nadrukkelijk verzoek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Veendorp Voetzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Bewaartermijn: Reden:

Naam Onbeperkt Effectief voor vervolg

Adres Onbeperkt Effectief voor vervolg

Telefoonnummer Onbeperkt Effectief voor vervolg

Aard van de behandeling Onbeperkt Effectief voor vervolg

Verwijderen van uw gegevens vanuit ons initiatief vindt plaats bij overlijden, op verzoek bij verhuizing of bij het niet meer aangaan van afspraken.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Veendorp Voetzorg verkoopt of geeft uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan behandelaars indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Veendorp Voetzorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veendorp Voetzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt alleen in eigen persoon een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar veendorpvoetzorg@zorgt.nl.

Veendorp Voetzorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Veendorp Voetzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via 06-54 394 223 of via veendorpvoetzorg@zorgt.nl