ΝΟΣΟΙ

...παθολογικές κατάστασεις ή διαταραχές με χαρακτηριστικά συμπτώματα και σημεία τα οποία επηρεάζουν το σώμα ή/και την ψυχή ή/και τον νού...