ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1  จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวและประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและบำรุงรักษาเครื่องพ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567

สคร.9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค จัดอบรมหลักสูตรการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและบำรุงรักษาเครื่องพ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567

สถานที่อบรม : ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (อยู่บริเวณข้าง สนง.ประกันสังคม จ.ชัยภูมิ ติดถนนคนเดิน)

ผู้ผ่านอบรมจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองจากกรมควบคุมโรค

รับจำนวน จำกัด 40 ท่าน เท่านั้น รับสมัครพร้อมชำระเงิน ภายใน 1 เมษายน 2567

สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามโบรชัวร์แนบนี้

https://drive.google.com/.../1_87juVMqMzcak2RxDsprzslmTGQ...


ผลการประเมินเครื่องพ่นยุงไทยประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง


เชิญอบรมวิชาการด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง

22 ก.พ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ฟรีค่าลงทะเบียน

ประชาสัมพันธ์เชิญอบรมวิชาการด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง

22 ก.พ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ฟรีค่าลงทะเบียน

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร

#มาเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคกันนะครับ

#กรมควบคุมโรค #ไข้เลือดออก #ไข้มาลาเรีย #ยุงลาย

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/tj35R8FckaFRGwDV6

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 20 ก.พ. 65

รายละเอียดด้านล่างเลยนะครับ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off  "สานพลัง 1645 ชุมชน หยุดยั้งไข้เลือดออก ต้านโควิด 19" ในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2564            จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมสยามริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ            โดยมี นายกอบชัย บูญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน          โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จ.ชัยภูมิ ได้จัดซุ้มประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ให้กับอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 180 คน

อบรมฟื้นฟูวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขด้านมาลาเรียจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565

         วันที่​ 22 - 24  พฤศจิกายน​ 2564​ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่​ 9.1​ ชัยภูมิ​ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขด้านมาลาเรีย  บูรณาการควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ​ 2565 โดยมี    นายทินพล เฉลิมวสุธา นายอำเภอหนองบัวระเหว​ เป็นประธานเปิดโครงการ​ ครั้งนี้ มี​ อสม.​เข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​ 102 คน​ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน​ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกัน​ควบคุมโรคที่รวดเร็ว​และมีประสิทธิภาพต่อไป

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ

มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก

สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย

สถานการณ์โรคมาลาเรีย จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี 2565

มกราคม 2565   กุมภาพันธ์ 2565  มีนาคม 2565 เมษายน 2565

สถานการณ์โรคมาลาเรีย จังหวัดชัยภูมิ ปี 2564

พฤษภาคม 2564     มิถุนายน 2564


สถานการโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Cikhungunya fever)

สถานการณ์ ปี 2565 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


สถานการณ์ ปี 2564 สัปดาห์ที่   1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


สถานการณ์ ปี 2563  สัปดาห์ที่  48   49    50   51     52


เอกสารการดำเนินงาน

MOU กลุ่มงาน


เว็บลิ้ง