Äidinkieli


Äidinkielen opiskelu on innostavaa, vuorovaikutteista ja opiskelijoita osallistavaa


Äidinkieli ja kirjallisuus on monipuolisuutensa ansiosta mukaansa tempaava oppiaine. Äidinkielen tunneilla käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä kuten erilaisia sähköisiä alustoja, vaihtelevia oppimisympäristöjä, tehdään opintovierailuja sekä hyödynnetään pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja teatteritarjontaa. Oppiaineessa painotetaan viestintärohkeutta ja vuorovaikutusosaamista sekä pitkien tekstien elämyksellistä lukemista sekä monipuolista kirjoittamista. Tunneilla tutustutaan ajankohtaisten ja erilaisten tekstien maailmaan. Vaskivuoressa järjestetään vuosittain väittelykilpailu ja valtakunnallinen puheviestinnän koe. Opiskelijat pääsevät myös esiintymään ja pitämään puheita erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Innokkaat kirjoittajat pääsevät osallistumaan erilaisiin kirjoituskilpailuihin.

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä opinnoissa on kahdeksan kiinnostavaa pakollista moduulia. Näiden lisäksi valinnaisia opintoja on tarjolla esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • kirjallisuus

  • sanataide / luova kirjoittaminen

  • kielen- ja tekstinhuolto

  • suullinen vuorovaikutus

  • kielitiede


Äikkä on pakollista mutta kivaa! Opi, ymmärrä ja nauti.


Vaskivuoren äikkä (1).mp4