N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601

Sekretāre, tālr./fakss: 65681468

e-pasts: varaviksne@kraslava.lv

Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

Veselā miesā vesels gars

2019. gada aprīlī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10. a klases (tagad 11. a klases) skolēnu grupa “Big Muscles” (īpaši paldies Vladislavam Dilbam, Ustinam Jeršovam, Artēmijam Ivanovam) iesniedza sava projekta “Veselā miesā vesels gars” pieteikumu Krāslavas novada jauniešu projektu konkursam. Projekta mērķis bija radīt vēl vairāk iespēju aktīvai brīvā laika pavadīšanai starpbrīžos, mazinot atkarību no viedierīcēm, attīstot veselīgu dzīvesveidu un popularizējot tādus sporta veidus kā galda teniss un novuss. Projekta ideja tika atbalstīta, un tika piešķirts finansējums šo sporta veidu inventāra iegādei. Projekta ietvaros tika iegādātas galda tenisa raķetes un bumbiņas, novusa kijas, kauliņu komplekts un galda kopšanas līdzekļi. Galda teniss un novuss mūsu skolā ir ļoti populāra nodarbe garo starpbrīžu laikā gan mazākiem, gan lielākiem skolēniem, un papildus inventāra iegāde ļauj iesaistīt šajā nodarbē lielāku skolēnu skaitu un ar lielāku patiku baudīt šīs spēles.

Turpinājums...

Krāslavas varavīksnes vidusskolas 11. a klases

skolēnu grupa “Big Muscles”

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Olimpiskā diena "TU VARI, JA TU DARI!"

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 20.septembrī notika Olimpiskā diena, kuras devīze bija : «Tu vari, ja tu dari! » .

Pasākumā piedalījās audzēkņi no 3. līdz 5. klasei. Olimpiskās dienas programma sākās ar jautriem vingrinājumam, vēlāk bērniem tika piedāvātas dažādas stafetes : «Virves vilkšana», «Jautrās stafetes» un spēle «Tautas bumba».

Visi skolēni ļoti spraigi cīnījās, tomēr 1. vietu “Jautrajās stafetēs”(3.,4. kl.) izcīnīja 4.a klases skolēni. “Tautas bumbas” spēlē 1. Vietu guva 5.a klases skolēni, bet 5.b klases skolēni guva godalgoto 1. vietu “Virves vilkšanā”. Visi bērni saņēma nelielas balvas : atzinības rakstus un karti ar dienas devīzi.

Sporta skolotājs Dmitrijs Silovs

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Drošības nedēļa

Pēc garā vasaras brīvlaika, ko daudzi skolēni pavadījuši ārpus pilsētas, ir svarīgi atcerēties uzvedības un drošības noteikumus apdzīvotā vietā, kur ir intensīva transporta kustība. Tāpēc no 9. līdz 20. septembrim Krāslavas Varavīksnes vidusskolā noritēja Drošības nedēļa. Šīs nedēļas mērķis - sekmēt skolēnu zināšanas par dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanai, aktualizēt un izrunāt dažādas tēmas, kas saistītas ar drošību uz ceļa, ugunsdrošību un rīcību ārkārtas situācijās. Bērniem ir jāatceras, ka viņu drošība ir atkarīga ne tikai no pieaugušajiem, bet arī no viņu pašu rīcības.

Turpinājums...

N. Rusova un D. Strupiša,

2. b un 3. a klases audzinātājas

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

“Stāsts vienā kadrā”

Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.a klases skolēnu grupa “9.a Varavīksne” īstenoja projektu “Stāsts vienā kadrā.”

Jaunais mācību gads atnesa mums daudz darba un jaunu pienākumu. Viens no tiem – mūsu projekta īstenošana, projekts ir neparasts un ideja interesanta – satikties ar Krāslavas novada Skuķu aprūpes centrā dzīvojošajiem senioriem, lai uzdotu viņiem mūs interesējošos jautājumus par viņu skolas gadiem, piefiksētu dzīves stāstus un pieredzi. Turpinājums...


Karāslavas Varavīksnes 10.a klases skolēnu grupa – Guntis Ungurs, Kristīne Delvere, Igors Sorogovecs, Aleksandra Paņko, Alīna Grodja.
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Miķeļa nedēļa sākumskolā

Kad raža izaudzēta, pagrabi un klētis piepildītas ar dārza veltēm, Latvijā svin Miķeļus.

Turpinājums...

2.a un 2.b kl.audz.

I.Putāne, N.Rusova

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Eiropas Valodu saimē

Valodu daudzveidība ir liela un sargājama vērtība,bet valodu prasme – katra cilvēka bagātība.

26. septembrī Eiropas Savienības (ES)dalībvalstis atzīmē Eiropas Valodu dienu pēc Eiropas Padomes (Strasbūrā) iniciatīvas kopš 2001. gada. Eiropā ir liela valodu daudzveidība: lieto vairāk nekā 200 valodu, ir 24 oficiālās ES valodas, aptuveni 60 reģionālās un mazākumtautību valodas un vēl daudzas citas, kurās runā atbraucēji no citām pasaules malām. Turpinājums šeit...


Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.b klases skolēni un skolotāja Jeļena Kļimova
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

“Vienīgais, ko cilvēks var iedot otram – gaismu no sevis – un kļūt divtik bagātāks došanas priekā.”

Šī gada 1.oktobrī skaists notikums bija pansionāta ‘’Priedes’’ iemītniekiem, pie kuriem ciemos ieradās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 4.b un 2.a klases skolēni, lai dalītos pozitīvām emocijām Starptautiskā senioru dienā.

Turpinājums...

Varavīksnes vidusskolas skolotājas: R.Kamola,

I.Putāne