N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601 

Sekretāre,  tālr.65681468 

 e-pasts: varaviksne@kraslava.lv 

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana  pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru. 

Direktores sleja.

Maijs

Lai kas notiktu pasaulē, Tavā un manā dzīvē, dabai ir savs ritms. Daba mostas, puķītes krāšni zied, koki  ģērbjas  arvien  košākos  mētelīšos . Mūsu prāti mostas un sāk intensīvāk  strādāt.

Maijā  ir bijušas un vēl būs daudzas tikšanās, pasākumi skolā ,kuriem  mēs gatavojamies un kuri arī  dod  kādu  dopingu darboties, būt te un tagad, dalīties labajā ar citiem un saņemt labo! Brīnišķīgas sajūtas! Paldies ikvienam!


9.un 12. klašu  skolēni!  Esam gatavi tam, ka būs daudz jauna – gan tas, kas patiks, gan tas, kas biedēs, gan tas, kas dos iespējas tālāk virzīties . Izmantosim  jebkuras iespējas, ko sniegs šis laiks!  Ziniet un ticiet , visdrošākie ieguldījumi ir sevī – to neviens nevar atņemt, uz to neiedarbojas  nekāda inflācija, tam nav noilguma, ja šos ieguldījumus uztur, papildina un liek lietā.
Ienesiet savā ikdienā pavasara krāsas, pavasara enerģiju un esat! Viss vajadzīgais ir mūsos pašos, novērtējat to un pielietojat !

Jaudīgu, skaistu  un saulainu pavasari mums visiem!

             Jūsu direktore Marija  Micķeviča

Krājums "Krāslavai"

Kraslavai Raksts.docx

Izstāde "Krāslavai - 100"

Krāslavas dzimšanas dienas priekšvakarā ir tapis skolēnu radošo darbu krājums "Krāslavai"! Gan proza, gan dzeja!  Skolēni centās! Darbi 4 valodās! Krājumā iekļauti 53 autoru darbi! Paldies autoriem, valodu  skolotājiem un skolas bibliotekārei Oksanai Korčaginai par ieguldīto darbu! Krājums pieejams skolas bibliotekā.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni un skolotāji ir uzgleznojuši  skaistu atklātni - baneri, kas veltīts Krāslavas jubilejai! Ir tapis skaists vides objekts ( tas atrodas skolas teritorijā, uz veikala ''Beta'' pusi), kuru izmantot par jauku fonu fotogrāfijām. 

Neparasto hobiju izstāde

Lepojamies! Apsveicam! Mūsu skolas komanda "Rancāna ielas Varavīksne" šodien ieguva 1.vietu Krāslavas novada vidusskolu erudīcijas konkursā "Es mīlu Krāslavu". Paldies organizatoriem un sponsoriem!Paldies par dalību Marikai Ungurei (11.a), Anastasijai Vanagai (10.a), Artūram Pitkevičam (10.a), skolotājiem Andrejam Jakubovskim un Valentīnai Purpišai.

Krāslavai 100! Mūsu skolas logu dekorēšana

Noderīgi materiāli

Skolēniem

Skolotājiem

Akcija "Izzini Latviju!"

2023. gada 3.maijā Krāslavas   Varavīksnes  vidusskolā   viesojās  Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre. Šajā  skaistajā  un  saulainajā    dienas laikā 5.-12.klases skolēni piedalījās 4.maijam veltītajā skolas akcijā '' Izzini Latviju!''! Katra (5.-12.) klase  devās  uz skolas pagalmu, lai uzzīmētu un izkrāsotu latvju zīmi  . Kopīgā   Austras   koka  zīmēšanā skolas  pagalmā piedalījās   arī  mūsu viesi. Diskusijā  piedalījās   arī  Krāslavas   novada  pašvaldības  priekšsēdētāja  pirmais  vietnieks Aleksandrs  Jevtušoks.   Skolas  aktu   zālē   notika diskusija   un  iepazīšanās  ar skolas   parlamenta jauniešiem.  Tikšanos  košāku  darīja  mūsu   skolas  tautas  deju kolektīvs “Dzirkstīte”, ansambļi “Zvaigznītes” un “Online”, akordeonists  Stefans   Gorns.

#ESuzSkolu# #EIROPASPRASMJUGADS#

Meteņi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā!

Absolventu vakars

Ziemassvētku lasījumi!

Ziemassvētku koncerts!

Vidusskolēnu kongress

Veselības dienas

Spēles angļu valodā bērniem

Krāslavas Novada 

sacensības basketbolā

Ekskursija uz Tartu

Piedzīvojums  kaimiņvalstī Lietuvā.

"Skola skolēnam"

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  5 jaunieši Renārs,Artēmijs,Marta, Anastasija un Jekaterina piedalās hakatonā "Skola skolēnam".Mūsu jaunieši dienas gaitā risina vienu no izaicinājumiem: "Kādai jābūt skolai,lai es justos emocionāli labi un pieņemts?". Paldies  Jums par atsaucību!

Sveicam, Latvija!

Valsts vēsture ir kā cilvēka dzīve.Diena gaiša, diena tumša.Lai visiem vairāk gaišu dienu!Svētku pasākums 9.-12.kl. skolēniem un skolotājiem, skolas darbiniekiem. 

 Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā 1.-8.klašu skolēni  vēlēja savai valstij daudz baltu dieniņu. Skolēnu dāvanas no sirds – dziesmas un dejas. Lai visiem skaisti svētki! 

Jauniešu iniciatīvu projekts un Krāslavas leģendas

Izglītojas skolotāji

Programmēšanas nedēļa

Piektdiena - vēl viena brīvdiena. 

Nikodema Rancāna konkursa bolvys ir padūtys

Busines Lab pasākums

Miķeļdienas tirdziņš 

Zinību diena Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Akcijas "Vasaras skaistākos mirkļus ķerot" rezultāti

fotokonkurs1.pdf

Kompetenču pieeja 2.a  klases matemātikas stundās

Saulainas un priecīgas Lieldienas!

Baltais vakars vecākiem

Baltais vakars!

Ceturtā svece Adventes vainagā

Sveiciens 3.Adventē!

Otrā svece Adventes vainagā

Šodien dedzam otro sveci Adventes vainagā! Lai miera un prieka pipildīts laiks! 

1.Advente Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Lāčplēša dienā

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, lieli un mazi devās Lāpu gājienā, pieminot brīvības cīnītājus, atceroties mūsu valstij būtiskos vēstures notikumus un vienojoties gaismas ceļā Krāslavā 

Valsts svētki- sirds svētki savai zemei. 

Valsts svētki- sirds svētki savai zemei. Mūsu skola  tērpjas  svētku rotā .Ar sirsnīgiem sveicieniem no Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas   visiem skolēniem, vecākiem, vecvecākiem, darbiniekiem, absolventiem un visiem, kam sirdī Krāslava un Latvija. Augsim lieli garā savai personībai un Latvijai! 

Afisa.pdf

skolēnu sporta spēles dambretē 

“ Tas ir Tavā varā  nest gaismu, kā to sveces dara…  ”

Karjeras nedēļa

“Kritiskā domāšana nākamai paaudzei” 

Labo darbu nedēļa

Starptautiskā skolotāju diena

5. oktobrī, Starptautiskajā skolotāju dienā, Krāslavas Kultūras namā sapulcējās novada pedagogi, lai saņemtu apbalvojumus par savu ieguldījumu jaunās paaudzes skološanā un audzināšanā. 

Krāslavas novada volejbola sacensības B. vecuma grupai

Krāslavas  Varavīksnes vidusskolas 4 pedagogi gatavojas skolotāju mobilitātes Erasmus + projekta "Esi gatavs izglītoties  un pārmaiņām izglītībā" vizītei uz Soverato Itālija. Tēma: kritiskā domāšana, kas saistīta ar radošumu, problēmu risināšanu un vadību.

Projekts tiks finansēts  no  ES  programmas  Erasmus +.

Veselības diena

Kopā  mēs  varam  justies  labāk!

 Enerģiski, aktīvi un veselīgi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā sākās 16.septembra rīts. 7.b klases skolēni skolas sporta zālē sagaidīja 1.-6.klašu skolēnus, viņu vecākus un skolotājus uz pasākumu “Veselības diena”, kas tika organizēts Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projekta “Kopā mēs varam justies labāk!” ietvaros.  

7.septembrī sarūpētos pārbaudījumus piedzīvoja un izdzīvoja desmitie: neparasta skolas soma, laika limita ievērošana, dejas solis sadarbībā ar Tik-Toku un sportiņš veselīgās devās. Noslēgumā  jauks foto piemiņai un sertifikāts par uzņemšanu skolas saimē.

Gatavošanas tēva dienai 3.a klasē

Sveicam skolā