Vägförening 2

Höllviken

Medlemsfaktura 2024

2024-04-29: Under vecka 18 kommer fakturor för medlemsavgiften 2024 att skickas ut. Vänligen notera att det från och med i år är Fortnox som utställer fakturan. Fortnox är leverantör av det ekonomisystem som  vägföreningen använder sig av sedan januari i år. Nytt för i år är också att de som uppgett mejladress kommer att mottaga ett mejl med fakturan och inte mottaga den i brevlådan. Ämnesfältet på detta mejl kommer innehålla texten "Faktura [fakturanummer] från Höllvikens Vägförening Nr 2 till [namn på medlem]". Följ länken i mailet eller använd information i den bifogade pdf-filen för att betala fakturan. Sopning av vägarna

2024-04-22: Just nu genomförs sopning av våra vägar för att göra de rena och fina efter vintern. Barrester och grus som sopas bort kommer bortföras. Arbetet har inletts men ännu inte färdigt. Ytterligare sopning kommer att genomföras inom kort. Arbetet fick pausas pga av regn som gör att det är svårt att få undan allt från vägbanan, samt att avfallet väger tungt. 

Uppdatering 2024-05-17: Sopning har nu slutförts i hela området.


Årsstämma 2024

Föreningen årsstämma avhölls onsdagen den 20 mars 2024. 

Protokoll från stämman hittar ni under Dokument eller genom att klicka på följande länkHastigheter

Mätningar har utförts som visar att alltför många inte håller den tillåtna hastigheten om 30 km/h. Detta är den maximalt tillåtna hastigheten som behöver sänkas vid behov när man passerar oskyddade trafikanter, sidovägar med dålig sikt eller andra omständigheter. Se nedan resultat av de mätningar som utförts som visar antal passager för de olika vägarna och hur stor andel som håller hastigheten. 30 km/h kan kännas lite när man sitter i en modern bil men kan kännas väldigt fort för de som befinner sig utanför bilen och vara helt avgörande när ett barn kommer utspringande efter en boll.


Högerregeln

Högerregeln gäller i hela området och på alla sidovägar utom där det specifikt står angivet något annat. Det betyder att om du kör längs vägen (hur lång och rak den än är) ska du vid varje sidoväg vara uppmärksam på om det är på väg ut en bil, cykel eller annat fordon från höger och då sakta ner för att släppa fram denna. Genom att visa hänsyn och vara riskmedveten ökar vi säkerheten och trivseln på våra vägar.


Parkering

I syfte att stävja ett eventuellt parkeringskaos längs våra redan trånga vägar, med risk för dålig framkomlighet för räddningsfordon, sopbil och andra nyttofordon gäller parkeringsförbud inom området under sommarperioden. 

Parkeringsförbudet gäller alla dagar mellan klockan 10-18 från den 15/6 till och med den 31/8


Fastighetsägare i området kan ansöka om tillfälligt tillstånd då de i trängande lägen inte kan parkera inom egen fastighet vid t ex
Vattenavrinning

Varje fastighetsägare ansvarar för att ta hand om regnvatten på sin egen tomt och tillse att vattnet inte rinner ut och skapar pölar på vägarna. Att hårdgöra sina uppfarter rekommenderas ej, men vill man trots allt göra detta ska det göras tillsammans med dike eller andra avrinningsmöjligheter.


Växtlighet

Se här regler kring växtlighet i anslutning till tomtgränsen.


Flytta eller anlägga ny infart

Vill du anlägga en ny infart till din tomt, bredda eller flytta din infart behöver du göra en ansökan under Kontakt till vägföreningen.

Till ansökan behöver du bifoga: 

 

Checklista riktlinjer för ändring av in- och utfart vid egen infart


 Ta det lugnt där ute! 😉