Vägförening 2

Höllviken

Hastigheter

Mätningar har utförts som visar att alltför många inte håller den tillåtna hastigheten om 30 km/h. Detta är den maximalt tillåtna hastigheten som behöver sänkas vid behov när man passerar oskyddade trafikanter, sidovägar med dålig sikt eller andra omständigheter. Se nedan resultat av de mätningar som utförts som visar antal passager för de olika vägarna och hur stor andel som håller hastigheten. 30 km/h kan kännas lite när man sitter i en modern bil men kan kännas väldigt fort för de som befinner sig utanför bilen och vara helt avgörande när ett barn kommer utspringande efter en boll.


Högerregeln

Högerregeln gäller i hela området och på alla sidovägar utom där det specifikt står angivet något annat. Det betyder att om du kör längs vägen (hur lång och rak den än är) ska du vid varje sidoväg vara uppmärksam på om det är på väg ut en bil, cykel eller annat fordon från höger och då sakta ner för att släppa fram denna. Genom att visa hänsyn och vara riskmedveten ökar vi säkerheten och trivseln på våra vägar.


Parkering

I syfte att stävja ett eventuellt parkeringskaos längs våra redan trånga vägar, med risk för dålig framkomlighet för räddningsfordon, sopbil och andra nyttofordon gäller parkeringsförbud inom området under sommarperioden. Parkeringsförbudet gäller alla dagar mellan klockan 10-18 från den 15/6 till och med den 31/8


Vattenavrinning

Varje fastighetsägare ansvarar för att ta hand om regnvatten på sin egen tomt och tillse att vattnet inte rinner ut och skapar pölar på vägarna. Att hårdgöra sina uppfarter rekommenderas ej, men vill man trots allt göra detta ska det göras tillsammans med dike eller andra avrinningsmöjligheter.


Växtlighet

Se här regler kring växtlighet i anslutning till tomtgränsen.

 Ta det lugnt där ute! 😉