Hallituksen päätökset

Tähän listaan kerätään Vaaran Vaeltajien hallituksen tekemiä ja toistaiseksi voimassa olevia päätöksiä. Listalla olevien päätösten lisäämisestä, muuttamisesta ja poistamisesta päättää Vaaran Vaeltajien hallitus.

Päätöksen perässä oleva päivämäärä kertoo milloin päätös on tehty tai milloin sitä on viimeksi muutettu.

Ryhmät ja merkit

 • Vavakalle tehtäviä ryhmien retkiä ja ryhmien laavu- tai telttaretkiä tuetaan enintään 20 eurolla. Muille kämpille kuin Vavakalle tehtäviä ryhmien retkiä tuetaan enintään 110 eurolla. LPKJ voi tapauskohtaisesti myöntää retkeen suuremmankin tuen. Retkiin saa tukea kerran keväällä ja kerran syksyllä per ryhmä. (11.7.2018)

 • Jokaisella ryhmällä on toimintavuoden aikana käytössään 100 euroa omiin kuluihin (50 euroa syksyllä ja 50 euroa keväällä). (23.9.2015)

 • Seikkailija- ja tarpojaikäkausien yhteiseen ohjelmaan on käytössä 400 euroa / ikäkausi / toimintavuosi. (23.9.2015)

 • Lippukunta maksaa seikkailijoille ilmansuunta-merkit ja tarpojille tarppo-merkit (1 syksyllä ja 1 keväällä), kunhan merkkiä vastaavat suoritukset on tehty. (21.1.2019)

 • Lippukunta maksaa partiolupauksensa antaville ikäkauden aloitusmerkin. Partiolupauksensa ensimmäisen kerran antavalle maksetaan lisäksi molempien maailmanjärjestöjen merkit. (19.12.2019)

 • Lippukunta maksaa sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaikäkauden päätösmerkit. Sudenpennuille merkit jaetaan ikäkauden viimeisessä kokouksessa; seikkailijoille ja tarpojille kevään riihityksessä. (21.1.2019)

 • Lippukunta maksaa sudenpennuille 4 jälkeä puolivuotiskautta kohti ja seikkailijoille kaksi suoritusmerkkiä puolivuotiskautta kohti. (21.1.2019)

 • Lippukunta maksaa seikkailijoille ja tarpojille aktiviteettikortit. (21.1.2019)

Kilpailut

 • Espoon Punaseen, Espoon Vihreeseen, Hiipivään Haamuun, Törmään ja Pinkkiin osallistuvien laumojen/vartioiden kisamaksun maksaa kokonaisuudessaan lippukunta. (21.1.2019)

 • Jos osa kisavartiosta on jostain toisesta lippukunnasta, VaVa maksaa VaVan jäsenten osuuden kisamaksusta. (25.11.2015)

 • Lippukunta maksaa EPT:n sähly- ja rantalentisturnauksiin osallistuvien VaVan joukkueiden osallistumismaksun. (23.9.2015)

 • Muiden kilpailujen kisamaksuista sovitaan hallituksen kanssa erikseen. (23.9.2015)

 • Ei-vielä-partiolaisten kisamaksuista sovitaan hallituksen kanssa erikseen, ilman hallituksen päätöstä niitä ei makseta. (8.12.2016)

 • Jos johtajien kisavartion osallistuminen peruuntuu, on tästä ilmoitettava hallitukselle ja sovittava kisamaksun maksamisesta. (21.1.2019)

Kurssit ja koulutus

 • Lippukunta kustantaa johtajille kaksi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kurssia vuodessa (1 keväällä ja 1 syksyllä) muutamin poikkeuksin:

  • Partiojohtajaperuskurssi kustannetaan, kunhan lopputyöstä on sovittu hallituksen kanssa.

  • Muista hintavista (yli 70 euroa) kursseista sovitaan erikseen hallituksen kanssa.

  • Kurssille ilmoittautunut maksaa kurssi- tai peruutusmaksun kokonaan, jos kurssille ei osallistu ja kurssia ei ole peruttu ajoissa. (23.9.2015)

 • Muun koulutuksen tukemisesta (esimerkiksi SP:n kurssit tai SPR:n ensiapukoulutus) päättää hallitus erikseen. (23.9.2015)

Partiolupaus

 • Sudenpennut ja seikkailijat antavat partiolupauksensa itsenäisyyspäivän kirkossa. (23.9.2015)

 • Tarpojat antavat partiolupauksensa Tarkkailijat-retkellä syksyllä. (23.9.2015)

Huivit

 • Lippukunta ei hanki uusille sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille huivia tai Jälki-kirjaa. Huiveja ja kirjoja voidaan myydä lippukunnan tapahtumissa. (21.1.2019).

 • Lippukuntaan johtajiksi liittyville lahjoitetaan partiohuivi. (23.9.2015)

Lippukuntaan liittyminen ja lippukunnasta eroaminen

 • Lippukuntaan liitytään Kuksan kautta tai lippukunnan liittymiskaavakkeella, joka palautetaan jäsenvastaavalle. Hallitus hyväksyy kaikki jäsenet. (21.1.2019)

 • Lippukunnasta voi erota vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella hallitukselle. Mikäli jäsen ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksua, hallitus voi erottaa jäsenen. (18.1.2018)

Kämppä

 • Ryhmillä on käytössään yksi ryhmän oma viikonloppuvuoro lippukunnan kämpällä Vavakalla per toimintavuosi. Tämän lisäksi ryhmät voivat varata yhden yhteisen viikonloppuvuoron yhden tai useamman muun VaVan ryhmän kanssa. Poikkeuksena sudenpenturyhmät, joilla on oma vuoro sekä syksyllä että keväällä. Mikäli ryhmä pitää yhden yön retken Vavakalla, se täytyy yhdistää toisen ryhmän kanssa. (19.12.2019)

 • Vavakan viikonloppuvuoro on VaVan ryhmille ja VaVan tapahtumille maksuton. Muiden kämppävuorojen maksun päättävät kämppävastaavat, jotka tarvittaessa kysyvät maksun suuruuteen lippukunnanjohtajan tai hallituksen mielipidettä. Hallitus voi myös antaa kämppävastaaville ohjeita maksun suuruudesta. (11.6.2021)

Kulutilitykset

 • Kulutilitykset rahastonhoitajalle tehdään Kululaskut.fi-palvelun kautta. Kaikki kulutilitykset hyväksyy lippukunnanjohtaja tai joku varalippukunnanjohtajista, jotka eivät kuitenkaan voi hyväksyä omia kulutilityksiään. (21.1.2019)

 • Kulutilitykset on tehtävä seuraavien aikarajojen puitteissa (21.1.2019):

  • Kaikkiin tapahtumiin (ml. ryhmien retket) liittyvät kulutilitykset: 7 päivän sisällä tapahtuman päättymisestä.

  • Muut kulutilitykset: 14 päivän sisällä kulun syntymisestä.

  • Kaikki kulutilitykset on kuitenkin tehtävä saman vuoden aikana kuin kulu on syntynyt.

  • Kulutilitys voidaan hylätä, jos sitä ei tehdä aikarajan sisällä. Lippukunnanjohtaja tai joku varalippukunnanjohtajista voi tapauskohtaisesti myöntää pidemmän ajan kulutilityksen tekemiselle.

Polttoainekulut

 • Polttoainekulut maksetaan vain, jos niistä on etukäteen lippukunnanjohtajan kanssa sovittu. Polttoainekulut maksetaan lähtökohtaisesti vain, kun auton käyttö on lippukunnan toiminnan kannalta välttämätöntä ja kilometrikorvauksia laskuttava ei toisi autoaan tapahtumaan, jos sitä ei lippukunnan toimintaan tarvittaisi. Polttoainekuluja maksetaan lähtökohtaisesti enintään 8 litraa / 100 kilometriä, mutta suuremmasta kulutuksesta voi sopia etukäteen lippukunnanjohtajan kanssa. Polttoainekulujen kuluselvityksen yhteydessä on ilmoitettava ajetut kilometrit. (27.2.2019)

Muuta

 • Kolon, kolon kaappien tai Vavakan avaimia saa teettää vain hallituksen luvalla (28.5.2016)