Jäsenmaksu

Vuoden 2022 jäsenmaksut

B-jäsenten eli alle 15-vuotiaiden jäsenmaksu

B-jäsenten eli alle 15-vuotiaiden jäsenmaksu koostuu vuonna 2022 kahdesta osasta:

1) Suomen Partiolaiset - Finland Scouter ry:n ja partiopiirin jäsenmaksu (64,50 euroa)

ja

2) Vaaran Vaeltajille maksettava jäsenmaksu (25 euroa)

Yhteensä B-jäsenten jäsenmaksu on siis 89,50 euroa.

A-jäsenten eli yli 15-vuotiaiden jäsenmaksu

A-jäsenten jäsenmaksu on Suomen Partiolaiset - Finland Scouter ry:n ja partiopiirin jäsenmaksu (64,50 euroa).

A-jäsenet eivät maksa lippukunnalle erikseen kerättävää jäsenmaksua.

Yhteensä A-jäsenten jäsenmaksu on siis 64,50 euroa.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu

Kannatusjäsenten jäsenmaksu on lippukunnalle maksettava 30 euron suuruinen jäsenmaksu. Kannatusjäsenet eivät maksa Suomen Partiolaisten tai partiopiirin jäsenmaksua.

Yhteensä kannatujäsenten jäsenmaksu on siis 30 euroa.

Vapautus jäsenmaksusta

Sekä Suomen Partiolaisten ja partiopiirin että Vaaran Vaeltajien jäsenmaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein.

Ohjeet vapautuksen anomiseksi jäsenmaksuista löytyvät täältä. Vapautusta voi anoa ympäri vuoden, mutta vapautusta ei voi anoa sellaisesta jäsenmaksusta, joka on jo maksettu tai jonka eräpäivä on jo mennyt.

Lippukunnalta ei voi enää anoa erikseen vapautusta jäsenmaksusta, sillä lippukunnan jäsenmaksu kerätään partiojäsenmaksun yhteydessä kerralla.

Vastauksia mahdollisiin kysymyksiin

Mitä etua on jäsenmaksun maksamisesta?

Jäsenmaksun maksamalla voit osallistua partiotoimintaan. Muista jäseneduista tarkemmin täällä.

Miten jäsenmaksut kerätään?

Jäsenmaksut kerätään nykyään yhdellä laskulla syksyisin. Jäsenmaksulaskuun sisältyy siis sekä Suomen Partiolaisten, partiopiirin että lippukunnan jäsenmaksu.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu kerätään kuitenkin erikseen.

Kuka päättää lippukunnan jäsenmaksusta?

Lippukunnan jäsenmaksusta päättää lippukunnan sääntöjen mukaisesti lippukunnan kevätkokous. Kevätkokouksessa äänioikeutettuja ovat lippukunnan A-jäsenet eli yli 15-vuotiaat jäsenet.

Kevätkokouksessa päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksusta. Näin esimerkiksi vuoden 2019 kevätkokous päättää vuoden 2020 jäsenmaksusta.

Miksi jäsenmaksu on suurempi B-jäsenille (alle 15-vuotiaat) kuin A-jäsenille (yli 15-vuotiaat)?

Suomen Partiolaisten ja partiopiirin jäsenmaksu on molemmille jäsenryhmille sama, sen sijaan lippukunnan jäsenmaksu peritään vain B-jäseniltä. Useimmat A-jäsenet johtavat jotain ryhmää tai toimivat muussa vastuutehtävässä lippukunnassamme. Näistä vastuutehtävistä ei saa palkkiota tai muuta korvausta, joten olemme päättäneet tukea vapaaehtoisia hieman alemmalla jäsenmaksulla.

Minkä suuruinen on vuoden 2023 jäsenmaksu?

Vuoden 2023 jäsenmaksu päätetään VaVan kevätkokouksessa 2022. Todennäköisesti jäsenmaksuun ei tule muutoksia.

Saako jäsenmaksusta alennusta, jos samasta perheestä on lippukunnassa useampi jäsen?

Suomen Partiolaisten ja partiopiirin jäsenmaksusta saa pienen sisaralennuksen, jos samasta perheestä on useampi alle 17-vuotias lapsi.

Lippukunnan omasta jäsenmaksusta ei saa sisaralennusta, mutta jäsenet tai jäsenten perheet voivat anoa vapautusta jäsenmaksusta sosiaalisin, taloudellisin tai terveydellisin perustein. Lue tästä tarkemmin täältä.

Estääkö jäsenmaksu pienituloisten perheiden lasten osallistumisen partiotoimintaan?

Ei estä. Sekä Suomen Partiolaisten ja partiopiirin että lippukunnan omasta jäsenmaksusta voi anoa vapautusta sosiaalisin, taloudellisin tai terveydellisin perustein. Lue tästä tarkemmin täältä.

Miten voin anoa vapautusta jäsenmaksusta?

Tarkemmat ohjeet täällä.

Mitä tarkoittaa "lippukunnan oma jäsenmaksu" ja minkä suuruinen se on?

Lippukunnalle kerättävä osuus jäsenmaksusta on B-jäsenille 25 euron suuruinen ja se kerätään Suomen Partiolaisten jäsenmaksun yhteydessä.

Onko muilla lippukunnilla omaa jäsenmaksua Suomen Partiolaisten ja partiopiirin jäsenmaksun lisäksi?

Riippuu lippukunnasta. Lippukuntien omasta jäsenmaksusta ei ole tilastoja, mutta lippukuntien omat jäsenmaksut ovat hyvin yleisiä. Normaalisti lippukunnan oma jäsenmaksu on suuruudeltaan 10-25 euroa, mutta joillain lippukunnilla oma jäsenmaksu on yli 50 euron suuruinen.

Miksi keräätte lippukunnalle oman jäsenmaksun?

Lippukunnalle kerättävä jäsenmaksu on suuruudeltaan 25 euroa, josta 10 euroa käytetään partio-ohjelmaan kuuluvien merkkien hankkimiseen ja 15 euroa rahastoidaan tulevaisuudessa hankittavaa kolotilaa varten:

Partio-ohjelmaan kuuluvat merkit

Ennen vuotta 2016 kaikki lippukuntalaiset hankkivat partio-ohjelmaan kuuluvat merkkinsä itse. Tämä koettiin hankalaksi, sillä merkkien hankinnasta aiheutui vaivaa ja toimituskuluja kaikille lippukuntalaisille ja merkit jäivätkin monelta hankkimatta.

Vuodesta 2016 lippukunta on hankkinut sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille kaikki partio-ohjelman mukaiset merkit (kaikkien ikäkausien aloitus- ja päättämismerkit sekä sudenpennuille jälki-merkit, seikkailijoille ilmansuunta-merkit ja tarpojille tarpot). Tämän rahoittamiseksi lippukunnalle kerättävää jäsenmaksua korotettiin 10 eurolla.

Tulevaisuudessa hankittava kolotila

Jäsenmaksusta kertyvällä 15 euron osuudella turvataan lippukunnan edellytykset laadukkaaseen toimintaan myös tulevaisuudessa. Toistaiseksi jäsenmaksusta kertyvät varat rahastoidaan.

Tulevaisuudessa kertyvillä varoilla aiotaan hankkia lippukunnalle varastotila, jonka yhteydessä olisi mahdollisesti kokoustila pienimmille ryhmille. Nykyisin lippukunnan varastot sijaitsevat Vallikololla, jonka pinta-alasta ne vievät noin puolet ja sen takia tila on ahdas isoille ryhmille.

Lippukunnan nykyistä laadukasta toimintaa tukevat hyvät toimitilat: Vavakka, Vallikolo ja Kanerva. Nämä toimitilat ovat VaVa Tuen ja lippukunnan aikaisempien sukupolvien toiminnan tulosta. Lippukunnan oman jäsenmaksun avulla haluamme tarjota lippukunnan tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat mahdollisuudet harjoittaa laadukasta partiotoimintaa.

Onko uuden tilan hankkimiseksi tehty konkreettisia suunnitelmia? Onko joku tietty tila mielessä?

Ei vielä. Omaa jäsenmaksua haluttiin kuitenkin alkaa kerätä jo nyt (ensimmäisen kerran vuonna 2014), jotta tilan hankkiminen on realistisempaa, kun sopiva tila aikanaan löytyy. Jos omaa jäsenmaksua oltaisiin alettu kerätä jo 10 vuotta sitten, olisi tila jo hankittu tai ainakin sen hankkiminen olisi paljon lähempänä.

Eikö jäsenmaksun sijaan uutta tilaa varten voisi säästää varainkeruulla?

Lippukuntamme kerää varoja vuoden aikana monin tavoin. Esimerkiksi partiolaisten adventtikalenterien jokavuotisella myynnillä rahoitetaan noin kolmasosa toiminnasta.

Varainkeruun järjestäminen vaatii kuitenkin aina vapaaehtoistyötä tekevien johtajien panosta, mikä on pois muusta toiminnasta. Keräämällä omaa jäsenmaksua voimme turvata lippukunnan laadukkaan toiminnan tulevaisuudessa tinkimättä nykyisen toiminnan laadusta.

Mistä saan lisää tietoa lippukunnan jäsenmaksusta?

Jos vastaus kysymykseesi ei löydy tältä sivulta, voit olla yhteydessä lippukunnan hallitukseen: Johtajat