VaVan toiminta korona-aikana

Tällä sivulla on tietoa Vaaran Vaeltajien partiotoiminnasta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana. Sivu on luotu syksyllä 2020 ja sitä päivitetään ajantasaisen tilanteen mukaan (viimeisin päivitys 2.3.2022).


Tällä hetkellä kaikenikäisten partiolaisten harrastustoimintaa voi järjestää sekä sisällä että ulkona. Viikkotoiminintaa järjestetään väljästi ja terveysturvallisuus huomioiden. Sisätiloissa kokoonnuttaessa kiinnitetääm erityistä huomiota lähikontaktien vähentämiseen ja siihen, että osallistujilla on mahdollisuus pitää riittävä etäisyys muihin osallistujiin.

Noudatamme toiminnassa Suomen Partiolaisten ohjeistusta ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ohjeistusta. Suomen Partiolaiset ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset seuraavat tilannetta sekä valtioneuvoston, AVI:n ja muiden viranomaisten linjauksia ja muuttavat tarvittaessa omia ohjeistuksiaan. Tällä sivulla on vavalaisille ja heidän vanhemmilleen tarkempaa tietoa siitä miten partiotoiminta VaVassa on käytännössä järjestetty.

Ryhmien kokoukset

  • Viikkotoiminta toteutetaan joko ulko- tai sisäkokouksina

  • Kaiken ikäiset partiolaiset voivat harrastaa niin sisällä kuin ulkona

  • Kannustamme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään sisätiloissa kasvomaskia, mikäli sen käyttöön ei ole terveydellistä estettä

Ryhmien yöretket

  • Yöpymiset suunnitellaan riittävän väljästi, jotta osallistujilla on mahdollisuus säilyttää etäisyys toisiin osallistujiin koko retken ajan.

  • Jos retkesi perutaan muuttuneiden rajoituksien myötä, niin mahdollisesti jo maksettu retkimaksu palautetaan.

Muut tapahtumat

  • Tällä hetkellä niin retkien, leirien, kurssien kuin muidenkin tapahtumien järjestäminen on sallittua. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon turvallisuuden takaaminen.

  • 14.2.2022 alkaen yleisötilaisuuksia voi järjestää myös sisätiloissa ilman henkilömäärärajoituksia


Vain täysin terveenä voi osallistua toimintaan!