Foreign Languages Department

:: รวมภาพกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ::

นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

:: Welcome to Foreign Languages Department :: "Education is not preparation for life; education is life itself." John Dewey

สนับสนุนโดย

:: กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง ประจำปีการศึกษา 2563 ::

  • การเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการสอบ O-Net รายวิชาภาษาอังกฤษ

:: กิจกรรมการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR ประจำปีการศึกษา 2562 ::

:: ค่ายภาษาอังกฤษ "Excellent Mind Excellent Brain English Camp 2019" ณ โรงแรมฟาวเทนทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ::

:: อัพเดท ชีวิตนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ภาษา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กำลังศึกษาศิลปะการใช้พู่กันจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ::

:: อัพเดทข่าวน้อง รินรดา นะครับ ตอนนี้ได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาชาวอังกฤษโดยแท้ พร้อมเดินทางเปิดประสบการณ์ใช้ชีวิตในกรุงลอนดอน ::

:: ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง รินรดา บางบุญฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2/3 ห้องเรียนพิเศษ MEP ซึ่งกำลังจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 ::

:: นักเรียน Gifted ภาษา (ภาษาจีน) เดินทางไปศึกษาภาษาจีน เป็นเวลา 1 เดือน ณ โรงเรียนอาชีวศึกษาผู่หนิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 29 ตุลาคม 2562 ::

:: ผลงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ปีนี้ได้อันดับ 3 ของประเทศ ::

:: ยินดีต้อนรับอาสาสมัครชาวต่างประเทศโครงการ Project Trust ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ::

Mr. Cameron Bell (British) และ Mr. Joseph Wills (British)

:: คณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เดินทางถึงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

:: กิจกรรมมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2019 ::

นับจำนวนผู้เข้าชม

Contact webmaster: panupabsettrade@gmail.com Copyright © 2019