วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

พิธีวันวชิราวุธ สมเด็จมหาธีรราชเจ้า

ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อวท. ระดับภาค ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน ตุลาคม 2561

เครื่องมือวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรแกรมเชิงกราฟ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4

กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมลูกเสือ2/61

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ “ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด ครั้งที่ 2

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ เครื่องมือวัดด้านอิเล็กฯพร้อมโปรแกรมเชิงกราฟ ครั้งที่ 3

ออกตรวจนักเรียนนอกสถานที่

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันภาคเหนือ3

เอกสารการรับสมัครโควตาภายใน

ประชุม อวท ระดับจังหวัด

เอกสารการรับสมัครโควตา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรแกรมเชิงกราฟ

กิจกรรมวันสานสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสานสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสัช นาลัย จ.สุโขทัย

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรแกรมเชิงกราฟ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ชุด

ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุตรดิตถ์ มอบทุนการศึกษา

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน กันยายน 2561

แนะนำรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประชุมครูชมรมลูกเสือวิสามัญ วท.อุตรดิตถ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประกาศจากงานกิจการนักเรียนนักศึกษา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ฯ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น

กิจกรรมปฐมนิเทศและตรวจสารเสพติดนักเรียน ระดับ ปวช.3

ซ่อมกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา

ประกาศจากงานทวิภาคี

ประกาศสรรหากรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

กิจกรรมซ่อมลูกเสือให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.2 ปวช.3

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

โครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน สิงหาคม 2561

กิจกรรมตรวจระเบียนความดี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ประกาศหยุดเรียน

อบรมการออกแบบการจัดทำชุดเอกสารประกอบการสอน

Open House 61

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมลูกเสือวิสามัญ

ประชุมผู้ปกครองผู้กู้รายใหม่

Big Cleaning Day

ประกาศจากงานแนะแนว

รับสมัครอบรมใบขับขี่รถยนต์ รอบ2

ขอรับหนังสือรับรองการอบรมทำใบขับขี่

ปรับปรุง DNS SERVER

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 2

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ-09-08-61

ประกาศจากงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วีดีโอส่งมอบ รับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2561

รับการตรวจประเมินศูนย์ fix it center ประจำปี 2561

พิธีรับเตรียมลูกเสือ ประดับแถบ 2 สี และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วท.อุตรดิตถ์

คณะครูและนักเรียนชมรมคุณธรรมร่วมถวายเทียนและบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดไผ่ล้อม

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์

ประกาศนักศึกษา ปวช.1

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่13

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

พิธีลงนามถวายพระพร

เว็บรวมรูปภาพหลงหลินเกมส์

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน มิถุนายน 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพรฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

ประชุมคณะอนุกรรมการกีฬาและจับฉลากแบ่งสาย กีฬาอาชีวะเกมส์

สนามแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือที่เทคนิคอุตรดิตถ์

ประชุมคณะกรรมการขยายเครือข่ายวิทยากรแกนนำ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

ส่งนักศึกษาสมพ.1/1-2

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

หลง หลิน เกมส์” ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมการเรียนรู้วันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

อบรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดทำ E-Portfolio

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 — Jun 19, 2018 1:28:56 PM

พิธีไหว้ครูสามัญประจำปีการศึกษา 2561 — Jun 14, 2018 1:23:13 PM

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 — Jun 14, 2018 1:18:05 PM

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาท ภาคเรียนฤดูร้อน 2560 — Jun 4, 2018 3:41:40 AM

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 1/2561 — May 31, 2018 7:54:07 AM

วท.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้โลกประจำปี 2561 — May 28, 2018 1:11:33 PM

สืบสานประเพณีวันวิสาขบูชา-25-05-61 — May 28, 2018 1:04:26 PM

โครงการอบรมพัฒนาความรู้เรื่องจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 61 — May 25, 2018 5:41:45 AM

คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศษฐกิจภูมิภาค ภาคเหนือ 61 — May 24, 2018 11:04:47 AM

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะ 2561 — May 23, 2018 7:30:12 AM

ประชุมครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ 2561 — May 23, 2018 4:00:17 AM

งานธงฟ้าราคาประหยัด 2561 ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ — May 23, 2018 3:42:40 AM

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ (ระดับประเทศ) — May 21, 2018 11:13:55 PM

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน เมษายน 2561 — May 21, 2018 8:22:59 AM

เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ — May 20, 2018 10:15:50 PM

ประกาศงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา — May 17, 2018 8:37:49 AM

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีการศึกษา 2561 — May 12, 2018 9:57:54 AM

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 — May 11, 2018 10:51:10 AM

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่จะสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร รด. — May 8, 2018 10:06:31 PM

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 36 สถานศึกษา ภาคเหนือ — May 7, 2018 10:24:09 PM

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕61 — May 7, 2018 6:02:51 AM

ประกาศสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีการศึกษา 2561 — May 6, 2018 3:47:09 AM

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ — May 4, 2018 12:21:09 PM

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีการศึกษา 2561 — May 3, 2018 2:40:31 AM

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน มีนาคม 2561 — May 2, 2018 12:27:33 PM

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน — Apr 24, 2018 7:46:32 AM

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-11 พฤษภาคม 2561 — Apr 19, 2018 6:07:11 AM

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 100 เครื่อง — Apr 11, 2018 5:19:22 AM

พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาช่วงสงกรานต์ 61 — Apr 11, 2018 3:13:30 AM

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ วท.อุตรดิตถ์ 61 — Apr 10, 2018 6:57:51 AM

พิธีวันจักรี จังหวัดอุตรดิตถ์ 61 — Apr 6, 2018 11:37:46 AM

รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ในรอบโครต้า 61 — Apr 5, 2018 4:12:03 AM

ประกาศมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ปวช.และปวส. — Apr 4, 2018 6:03:08 AM

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 — Apr 4, 2018 5:59:57 AM

ประกาศรายชื่อผู้เช้าสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) — Mar 31, 2018 9:59:56 AM

ตารางเรียนภาคฤดูร้อนรอบที่ 2 เดือนเมษายน 2561 — Mar 29, 2018 11:07:09 AM

คำสั่งดำเนินการสอบเข้าศึกษาต่อ2561 — Mar 29, 2018 6:54:51 AM

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ — Mar 29, 2018 4:28:45 AM

นักศึกษาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ — Mar 27, 2018 5:03:07 AM

การซ่อมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2560 — Mar 23, 2018 7:09:13 AM

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 — Mar 23, 2018 3:35:13 AM

นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล“ชนะเลิศ เหรียญทอง“ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับประเทศ — Mar 22, 2018 8:35:21 AM

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา — Mar 21, 2018 2:51:03 AM

สร้างถนนทางเข้าตึกช่างกลโรงงาน ณ วท.อุตรดิตถ์ — Mar 21, 2018 2:48:38 AM

พิธีวันท้องถิ่นไทย — Mar 18, 2018 5:17:32 AM

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560 — Mar 15, 2018 4:57:24 AM

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพันธะสัญญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( MOU ) — Mar 13, 2018 6:13:55 AM

ประชุมครูพิเศษและลูกจ้างชั่วคราว — Mar 12, 2018 3:00:38 AM

ประกาศเชิญชวนร่วมยื่นจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ — Mar 5, 2018 1:54:14 AM

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน มกราคม 2561 — Feb 28, 2018 6:50:20 AM

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมระหว่าง วท.อุตรดิตถ์กับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด — Feb 26, 2018 8:48:17 AM

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการที่จะเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 — Feb 22, 2018 6:41:27 AM

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน. ปีการศึกษา 2560 — Feb 21, 2018 7:51:14 AM

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานพร้อมกับตรวจสารเสพติดนักศึกษาระดับ ปวส. ที่จะออกฝึกงานประจำปีการศึกษา 2/2560 — Feb 20, 2018 4:52:31 AM

สรุปผลการรับสมัครเรียน ระดับ ปวช. ปวส. รอบทั่วไป ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 — Feb 19, 2018 6:09:35 AM

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2561 — Feb 14, 2018 8:53:07 AM

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะจบปีการศึกษา 2560 — Feb 8, 2018 9:43:39 AM

เปิดรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 — Feb 8, 2018 9:22:37 AM

สรุปการสมัครเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. ประจำวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2561 — Feb 8, 2018 4:44:49 AM

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวช ปวส 61 และค่าใช้จ่าย — Feb 5, 2018 8:34:11 AM

กำหนดการอบรมภาคทฤษฎี เพื่อขอสอบใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ — Feb 5, 2018 4:27:49 AM

สรุปการสมัครเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 — Feb 3, 2018 4:43:02 AM

สรุปการสมัครเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 — Feb 1, 2018 12:55:29 PM

ปฏิทินงานวัดผล2.2560 — Feb 1, 2018 7:13:30 AM

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน ธันวาคม 2560 — Feb 1, 2018 7:11:41 AM

สรุปการสมัครเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2561 — Jan 31, 2018 2:23:41 PM

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด — Jan 26, 2018 5:55:17 AM

รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 — Jan 23, 2018 11:58:08 AM

รายงานตัวโคต้า-ปีการศึกษา 2561 — Jan 21, 2018 7:36:41 AM

กิจกรรมวันครู-ประจำปี2561 — Jan 17, 2018 1:12:58 PM

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ — Jan 12, 2018 4:23:29 AM

เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาวันครูและการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ — Jan 12, 2018 4:21:07 AM

กิจกรรมทำความสะอาดท่อระบายน้ำ — Jan 11, 2018 7:41:37 AM

เปิดศูนย์อาชีวะอาสา บริการ ตรวจ ซ่อม ฟรี ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 61 — Dec 28, 2017 10:37:08 AM

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม วันขึ้นปีใหม่ 2561 — Dec 28, 2017 10:35:54 AM

กิจกรรมวันคริสต์มาส — Dec 28, 2017 10:34:52 AM

แบบสอบถามการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนของนักเรียน นักศึกษา — Dec 28, 2017 8:50:24 AM

ผลการพิจารณารับโควต้า ปวช. ปีการศึกษา 2561 — Dec 28, 2017 8:23:18 AM

ผลการพิจารณารับโควต้า ปวส. ปีการศึกษา 2561 — Dec 28, 2017 7:18:47 AM

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม วันขึ้นปีใหม่ 2561 — Dec 28, 2017 4:50:10 AM

วท.อุตรดิตถ์ ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รางวัลชนะเลิศ — Dec 27, 2017 7:18:09 AM

วท.อุตรดิตถ์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 — Dec 26, 2017 8:43:45 AM

กิจกรรมสรุปโครงการ สสส 60 — Dec 26, 2017 8:42:48 AM

กิจกรรมวันคริสต์มาส 60 — Dec 25, 2017 7:15:17 AM

การเผยแพร่งบทดลอง Gfmis เป็นประจำเดือนพฤศจิกายน — Dec 20, 2017 4:15:48 AM

แจ้งจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 2/2560 — Dec 19, 2017 12:58:48 PM

วิทยาลัยชุมชนอุทัยศึกษาดูงาน-8-12-60 — Dec 13, 2017 7:49:10 AM

พิธีมอบจักรยานโครงการ 50ปี ส.อ.ท. — Dec 13, 2017 7:21:17 AM

ผู้อำนวยการพบนักศึกษา 2560 — Dec 13, 2017 6:17:17 AM

เชิญประชุมรับทราบนโยบายผู้อำนวยอนันต์ โดรณ — Dec 6, 2017 5:02:26 AM

ต้อนรับผู้อำนวยการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2560 — Dec 2, 2017 7:20:11 AM

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.อุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2560 — Dec 2, 2017 7:12:08 AM

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้า)2560 — Nov 27, 2017 6:53:25 AM

พิธีถวายราชในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ — Nov 27, 2017 2:58:38 AM

การเผยแพร่งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน ตุลาคม 2560 — Nov 23, 2017 1:49:29 AM

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐานและการเลืกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ — Nov 21, 2017 5:44:41 AM

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 — Nov 20, 2017 9:37:43 AM

กิจกรรมชาวค่ายให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนเข้าค่ายพักแรม 2560 — Nov 20, 2017 9:29:02 AM

กีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 — Nov 20, 2017 9:28:11 AM

ประชุมผู้บริหาร ระดับภาคเหนือ 2560 — Nov 20, 2017 9:27:09 AM

รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC — Nov 15, 2017 9:02:05 AM

การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนระดับ ปวช.และปวส.(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 — Nov 13, 2017 8:38:16 AM

การประกวดกระทง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 3 พย 60 — Nov 3, 2017 5:38:57 AM

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ขั้นพื้นฐาน — Nov 3, 2017 5:37:54 AM

ประชุมการวางแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 — Nov 3, 2017 5:36:39 AM

ฝ่ายวิชาการ วท.อุตรดิตถ์ จัดประชุมประจำปีการศึกษาที่ 2/2560 — Nov 3, 2017 5:35:39 AM

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 — Oct 31, 2017 11:25:53 AM

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์...ร่วมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ — Oct 26, 2017 2:32:34 PM

เผยแพร่งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน กันยายน 2560 — Oct 16, 2017 4:14:50 AM

รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว — Oct 16, 2017 1:26:07 AM

ประกาศรับสมัคร ครูจ้างสอน (ช่างเชื่อมโลหะ) — Oct 2, 2017 8:39:21 AM

งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน สิงหาคม 2560 — Sep 22, 2017 4:13:40 AM

กำหนดการงานวัดผลประเมินผล — Sep 15, 2017 4:26:41 AM

ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ — Sep 15, 2017 2:26:14 AM

กำหนดการและใบลงทะเบียน — Sep 13, 2017 6:55:42 AM

กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 — Sep 8, 2017 5:50:41 AM

ชมรมกีฬาจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงถ้วยรางวัลผู้เกษยณอายุราชการ — Sep 8, 2017 5:49:30 AM

ฟุตซอลมุฑิตาจิต60 — Sep 6, 2017 8:17:17 AM

ระบบบันทึกข้อมูลบุคลากร Online — Aug 23, 2017 9:20:40 AM

โครงการอบรมแกนนำพัฒนาวินัยนักเรียนนักศึกษาและปัญหาท้องก่อนวัยอันควร — Aug 21, 2017 3:31:17 AM

ฟุตซอลมุฑิตาจิต60 — Aug 16, 2017 7:49:38 AM

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับใบรับรองการฝึกงาน ที่งานทวิภาคี — Aug 15, 2017 7:33:22 AM

การอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั่วคราว — Aug 15, 2017 4:54:27 AM

กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ — Aug 10, 2017 6:14:18 AM

การเผยแพร่งบทดลง Gfmis ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 — Aug 10, 2017 3:06:39 AM

ประดับแถบ2สีลูกเสือวิสามัญ-05-08-60 — Aug 6, 2017 10:24:22 PM

เปฺิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน-03-08-60 — Aug 3, 2017 1:58:26 PM

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ-02-07-60 — Aug 3, 2017 1:56:41 PM

การประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับ อศจ — Aug 2, 2017 1:10:15 PM

ถวายพระพรชัยมงคล — Jul 29, 2017 12:54:26 AM

ถวายพระพรชัยมงคล-เฉลิมพระชนมพรรษา — Jul 28, 2017 1:53:34 PM

ประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-24-07-60 — Jul 27, 2017 7:06:07 AM

ประชุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-25-07-60 — Jul 27, 2017 7:03:51 AM

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 — Jul 27, 2017 3:24:49 AM

ประกวดแผนธุรกิจ — Jul 26, 2017 12:47:23 PM

อบรมเชิงปฏิบัติการ "กวนน้ำยาล้างจาน @ น้ำยาซักผ้า" — Jul 24, 2017 2:16:20 AM

การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาค-20-07-60 — Jul 24, 2017 2:04:06 AM

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก — Jul 22, 2017 1:33:38 PM

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่27 — Jul 22, 2017 9:24:04 AM

กำหนดการอบรมขับขี่ปลอดภัย 60 — Jul 21, 2017 4:06:19 AM

รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สาขางานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่27 ระดับภาค จังหวัดพิษณุโลก — Jul 21, 2017 3:21:27 AM

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น ต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ — Jul 18, 2017 2:59:11 AM

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน-15-07-60 — Jul 16, 2017 11:52:40 AM

เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี เพื่อไปสอบขอรับใบขออนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ — Jul 13, 2017 3:53:42 AM

การเผยแพร่งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน มิถุนายน 2560 — Jul 12, 2017 7:57:28 AM

นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการ วท.อุตรดิตถ์ ให้โอวาทกับนักกีฬาของวิทยาลัย — Jun 30, 2017 4:29:36 AM

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิย 60 — Jun 26, 2017 2:29:20 AM

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อศจ.อุตรดิตถ์-20-06-60 — Jun 20, 2017 9:38:30 AM

โครงการตามรอยพ่อ-อยู่อย่างพอเพียง — Jun 20, 2017 9:37:05 AM

การเผยแพร่งบทดลอง Gfmis ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 — Jun 16, 2017 7:55:20 AM

ขอเชิญชวนออกแบบโลโก้ตราผลิตภัณฑ์สินค้าของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ — Jun 16, 2017 6:34:34 AM

ประชุมสรุปลูกเสือ-พสนอ-ภาคเหนือ-14-06-60 — Jun 15, 2017 8:17:22 AM

ประเมินทูบีระดับชาติ-12-06-60 — Jun 14, 2017 2:49:35 AM

กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับ-อศจ-13-06-60 — Jun 14, 2017 2:47:41 AM

พิธีไหว้ครู-ประจำปี 2560 — Jun 12, 2017 11:54:51 AM

มอบทุนการศึกษา 2560 — Jun 12, 2017 11:53:43 AM

พิธีไหว้ครูช่างประจำปี 60 — Jun 12, 2017 11:47:51 AM

กำหนดการถ่ายภาพเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ 2560 — Jun 9, 2017 12:34:39 PM

วารสารข่าวเมืองท่าเหนือ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 17 ปีการศึกษา 2560 — Jun 5, 2017 3:48:53 AM

โครงการขับขี่ปลอดภัย — Jun 4, 2017 1:35:50 PM

รายชื่อแบ่งกลุ่ม ลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 — Jun 1, 2017 8:39:06 AM

อบรมใบขับขี่จักรยานยนต์ และรถยนต์ — Jun 1, 2017 8:35:23 AM

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) — Jun 1, 2017 5:02:11 AM

ประชุมกำหนดการไหว้ครู60-1-6-60 — Jun 1, 2017 4:33:49 AM

อบรมE-portfolio-26-05-660 — May 30, 2017 3:18:31 AM

อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำ E - portfolio แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ( Thailand 4.0 ) — May 26, 2017 4:08:07 AM

พิธีบำเบ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ-23-05-60 — May 24, 2017 8:44:54 AM

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแยกส่วน — May 19, 2017 9:08:32 AM

แจ้งนักศึกษาเรื่องรับเงินเรัยนฟรี 15 ปี — May 18, 2017 9:34:10 AM

ประชุมคณะกรรมการภาคี4ฝ่าย-16-05-60 — May 16, 2017 8:48:28 AM

มุทิตา บูชา วันทา บรมครู พระวิษณุกรรม — May 16, 2017 2:27:51 AM

การเผยแพร่งบทดลอง Gfmis วท.อต. ประจำเดือน เมษายน 2560 — May 15, 2017 6:45:36 AM

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 — May 8, 2017 3:29:01 AM

รับสมัครงาน — Apr 27, 2017 2:40:21 AM

ฝากประชาสมพันธ์ — Apr 22, 2017 9:06:05 AM

รองเลขาตรวจเยี่ยมศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชน 60 — Apr 17, 2017 6:26:38 AM

แก้ไขกำหนดการเดินทาง — Apr 10, 2017 7:04:44 AM

รายชื่อหนังสือที่ประกาศบนเว็บไซด์ สอศ. — Apr 10, 2017 6:40:14 AM

แบบฟอร์มส่งเกรดSUMMER — Apr 10, 2017 6:38:43 AM

งบทดลองGfmis วท.อต. ประจำเดือน มีนาคม 2560 — Apr 10, 2017 6:26:15 AM

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ — Apr 9, 2017 12:10:02 PM

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ — Apr 6, 2017 4:52:22 AM

วันข้าราชการพลเรือน 2560 — Mar 31, 2017 5:02:21 AM

ผนกช่างไฟฟ้ากำลังจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 60 — Mar 26, 2017 1:14:57 PM

กิจกรรมทำบุญบ้านพักครู 60 — Mar 26, 2017 1:13:48 PM

โครงการค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 — Mar 21, 2017 5:31:30 AM

ประกาศสำหรับนักศึกษา ปวส.1 — Mar 13, 2017 9:51:39 AM

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 — Mar 11, 2017 6:36:22 AM

พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 — Mar 6, 2017 7:41:42 AM

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ — Mar 1, 2017 5:26:22 AM

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่จะออกฝึกงาน — Feb 23, 2017 9:52:17 AM

โครงการตรวจสารเสพติดให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกงานประจำปี 2560 — Feb 23, 2017 3:44:22 AM

กีฬาอาชีวะสัมพันธ์ UTT VEC Game 60 — Feb 22, 2017 4:38:49 AM

ประกาศงานกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2559 — Feb 20, 2017 7:15:57 AM

ประกาศจากงานกิจกรรมให้นักศึกษาตรวจสอบผลกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2559 — Feb 20, 2017 4:58:56 AM

ปฏิทินงานวัดผล — Feb 13, 2017 10:34:35 PM

ชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงินแห่งเดียว ภาคเหนือ — Feb 10, 2017 11:49:17 AM

มอบรางวัลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทักษะระดับชาติ — Feb 10, 2017 11:46:49 AM

ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 — Feb 10, 2017 1:26:13 AM

หนังสือเชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุม — Feb 9, 2017 5:37:58 AM

การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ — Feb 8, 2017 1:32:47 PM

ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2560 — Feb 3, 2017 4:49:44 AM

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 — Feb 3, 2017 4:47:40 AM

ประชุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาภาคเหนือ — Feb 2, 2017 4:10:33 AM

ฝากเตือนนะครับ — Feb 1, 2017 9:59:33 AM

UTTC-FUTSAL 2017 ต้านภัยยาเสพติด — Jan 31, 2017 10:24:33 AM

ตรวจเยี่ยม ครู นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ที่สถานีรถโดยสารขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ — Jan 31, 2017 10:22:57 AM

ครงการจิตอาสา นักศึกษา ปวส.1โยธา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง — Jan 28, 2017 12:00:27 PM

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 28 มค 60 — Jan 28, 2017 8:06:54 AM

โครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน — Jan 27, 2017 6:02:37 AM

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 — Jan 26, 2017 4:59:54 AM

ชมรม TO BE NUMBER ONEวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยชมรมเครือข่าย MOU มาศึกษาดูงาน — Jan 26, 2017 4:41:27 AM

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส. — Jan 25, 2017 1:51:28 PM

โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรม — Jan 21, 2017 8:52:25 AM

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้จบการศึกษา 2559 — Jan 21, 2017 8:36:58 AM

ประชุมหัวหน้าแผนกและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 — Jan 21, 2017 8:22:21 AM

โครงการปฎิบัติธรรมครอบครัวอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ — Jan 20, 2017 9:27:22 AM

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 2559 — Jan 17, 2017 7:35:21 AM

ประกาศรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2560 — Jan 15, 2017 12:01:05 AM

อาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ — Jan 12, 2017 6:07:58 AM

รับฟังบรรยายพิเศษจากสมาดมกู้ภัยหมอนไม้ในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน — Jan 12, 2017 5:51:33 AM

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2560 — Jan 12, 2017 5:40:18 AM

นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ — Jan 11, 2017 6:28:36 AM

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์สอบวีเน็ต ระดับ ปวส. สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีการศึกษา 2559 — Jan 9, 2017 12:40:24 PM

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ — Dec 30, 2016 4:46:35 AM

กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาธอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 — Dec 30, 2016 3:01:18 AM

พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาบริการ ตรวจ/ซ่อม พักรถ พักคน ช่วงปีใหม่ 2560 — Dec 29, 2016 5:37:58 AM

มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง "ทำดีเพื่อพ่อ" น้อมใจภักดิ์ — Dec 29, 2016 5:33:03 AM

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียน เข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 — Dec 28, 2016 6:43:50 AM

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 — Dec 19, 2016 8:42:04 AM

พิธีเปิดวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 — Dec 15, 2016 4:30:21 AM

ประกาศเรื่องซ่อมกิจกรรมกรณีพิเศษ — Dec 13, 2016 2:59:29 PM

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ-2559 — Dec 8, 2016 5:07:08 AM

กำหนดแจกเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/59 — Dec 8, 2016 4:22:12 AM

ร่วมเดินทางโดยรถตู้และรถส่วนตัวเพื่อไปส่ง ผอ.สมยศ โพธิ์จันทร์ — Dec 8, 2016 3:59:44 AM

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 59 — Dec 7, 2016 8:44:24 AM

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส. 2559 — Dec 7, 2016 7:19:40 AM

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน — Nov 29, 2016 10:43:08 PM

ประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูพิเศษ — Nov 23, 2016 10:13:48 AM

ผลประเมินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 — Nov 23, 2016 7:01:23 AM

โครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้มุ่งสู่มืออาชีพ — Nov 23, 2016 6:45:29 AM

ประกาศโควต้าเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2560 — Nov 22, 2016 11:56:05 AM

รวมพลังแห่งความภักดี — Nov 22, 2016 12:50:41 AM

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 — Nov 17, 2016 4:53:06 AM

สถาบันภาคเหนือ 3 ได้มาให้การแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 59 — Nov 17, 2016 2:27:42 AM

จัดประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559 — Nov 16, 2016 8:05:58 AM

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 — Nov 16, 2016 8:03:46 AM

บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อ 59 — Nov 15, 2016 5:59:24 AM

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ — Nov 14, 2016 6:33:18 AM

ถวายพานดอกไม้เพื่อน้อมรำลึกฯ — Nov 14, 2016 2:43:31 AM

ส่งรองผู้อำนวยการ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 59 — Nov 11, 2016 7:09:57 AM

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 59 — Nov 11, 2016 6:56:12 AM

โครงการ SCI "ห่วงใย" — Nov 9, 2016 10:08:55 AM

๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ — Nov 9, 2016 8:46:55 AM

การจัดการแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 59 — Nov 3, 2016 5:44:27 AM

กิจกรรมการคัดเลือกการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา — Oct 28, 2016 5:52:41 AM

กิจกรรมบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล — Oct 27, 2016 1:28:52 PM

วันปิยมหาราช — Oct 23, 2016 6:15:22 AM

ประกาศประเชิญชวนประชาพิจารณ์คุณลักษะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนฯ — Oct 18, 2016 5:45:01 AM

มอบรางวัลการออกแบบควบคุมอัตโนมัติ PLC — Oct 13, 2016 6:41:34 AM

รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน — Sep 22, 2016 2:16:27 AM

วผ.4 และ วผ.5 — Sep 20, 2016 12:49:48 AM

ใบลงทะเบียนเรียน 2/59 ระดับปวส. — Sep 19, 2016 1:35:39 AM

ใบลงทะเบียนเรียน 2/59 ระดับปวช. — Sep 19, 2016 1:33:50 AM

มุทิตาจิต 59 — Sep 16, 2016 10:12:37 AM

ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ — Sep 13, 2016 12:05:14 PM