USA Charters of Freedom in Polish

Karty Wolności USA po polsku

CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0, CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0, CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.

Tłumaczenie/Translation by Teresa Pelka

Deklaracja Niepodległości, Konstytucja, list Jerzego Waszyngtona do Przewodniczącego Kongresu Kontynentalnego, Karta Praw i dalsze poprawki, Proklamacja Emancypacji, Przemowa gettysburska, oraz amerykański hymn narodowy, przetłumaczone na język polski.