Instruktörer

Vissa pass har fasta instruktörer men många gånger varierar det vem som håller i ett pass, det kan vara högst graderad eller annan dangraderad person. Nedan finns en lista på personer som håller i pass vid olika tillfällen eller som är uttalat instruktör för ett särskilt pass.

Martin Agback 4 dan

Är huvudansvarig för juniorträningen och instruktör för söndagens juniorpass. Martin håller även avancerade vuxenpass vid tillfällen.

-Diplomerad juniortränare genom Riksidrottsförbundet

-Medlem i Hokushinkan sedan 19?

-Instruktör på Hokushinkan sedan 19?

-Juniorinstruktör sedan ??

-Deltagit vid Kodokan Seminar i London och på Malta sammanlagt 2 gånger

Henrik Johansson 4 dan

Håller avancerade vuxenpass vid tillfällen.

-Medlem i Hokushinkan sedan 19?

-Instruktör på Hokushinkan sedan 19?

-Deltagit vid Kodokan Seminar i London och på Malta sammanlagt 3 gånger

Per Ybo 4 dan

Håller avancerade vuxenpass vid tillfällen.

-Medlem i Hokushinkan sedan 2003

-Instruktör på Hokushinkan sedan 2004

-Deltagit vid Kodokan Seminar i London och på Malta sammanlagt 10 gånger

-Deltagit vid Kitamoto Kendo Summer Seminar i Japan 2007

-Arrangör för Hokushinkan Sumi Seminar sedan 2009

-Fd styrelseledamot i Svenska Kendoförbundet

Matz Andersson 4 dan

Håller avancerade vuxenpass vid tillfällen.

-Medlem i Hokushinkan sedan 2004?

-Instruktör på Hokushinkan sedan 2004?

-Deltagit vid Kodokan Seminar i London och på Malta sammanlagt 2 gånger

Jimmy Cedervall 4 dan

Är huvudansvarig för vuxnas nybörjarträning och håller även avancerade vuxenpass vid tillfällen.

-Medlem i Hokushinkan sedan 2002

-Instruktör sedan 2004??

-Med i Svenska kendolandslaget sedan 20?

-Flerfaldig medaljör vid svenska och internationella tävlingar

-Deltagit vid 3 VM och ? EM

-Styrelsemedlem de senaste 3 åren, tidigare som ordförande och för närvarande kassör.

Jessica Fröberg 2 dan

Instruktör för tisdagarnas juniorpass. Håller även vuxna nybörjarpass vid tillfällen.

-Licenserad grupptränare genom Riksidrottsförbundet, ENSSEE nivå 1

-Medlem i Hokushinkan sedan 20?

-Juniorinstruktör sedan 20?

-Med i Svenska kendolandslaget sedan 20?

-Styrelsemedlem de senaste ? åren, tidigare som ledamot och sekreterare, men ordförande sedan 2014.

-Fd styrelseledamot i Svenska Kendoförbundet

-Medarrangör av Hokushinkan juniortaikai

Ryan Chul Heo 2 dan

Assisterande instruktör för tisdagarnas juniorpass.

-Medlem i Hokushinkan sedan ??

-Instruktör sedan ??

Alexander Nordstrand 1 dan

Assisterande instruktör för söndagarnas juniorpass.

-Medlem i Hokushinkan sedan ??

-Instruktör sedan ??

-Styrelsemedlem