Meriter och media

Meriter i Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan

2018

Sugo Cup:

2017

Stockholm Kendo Open: Guld, klass 3 dan och över: Jimmy Cedervall. Brons, dam: Magdalena Cederblad. Brons, junior: Rio Hirano.

2016

Meritlistan är inte uppdaterad här emellan...

2015

SM, Väsby: Fighting spirit-pris: Ryan Chul Heo.

Stockholm Kendo Open: Silver, klass 3 dan och över: Jimmy Cedervall. Brons, dam: Anna Lagercrantz. Fighting spirit-pris: Anna Lagercrantz.

Hokushinkan juniortaikai: Guld, men-kirikaeshi: Sten Eriksson. Silver, men-kirikaeshi: Tù Bardage. Brons, men-kirikaeshi: Joel Nordstrand. Brons, 9-13 år: Zakaria Khomri, Joar Norén. Silver, 14-18 år: Markus Ekström. Fighting spirit-pris: Samuel Ross, Angelo Kotsokalis.

Sugo Cup: Brons, klass 1-2 dan: Ryan Chul Heo.

Etsuko Cup: Fighting spirit-pris: Jessica Fröberg.

Kavoos, Jimmy, Ryan, Anna och Magdalena på Stockholm Kendo OpenKavoos Nasoudi Shoar, Jimmy Cederval, Ryan Chul Heo,

Anna Lagercrantz och Magdalena Cederblad på SKO 2015.

Foto: Signe Grennvall.

2014

SM, Malmö: SM-Guld, junior: Markus Ekström. Brons, lag: Martin Agback, Per Ybo, Jimmy Cedervall, Ryan Chul Heo, Jessica Fröberg, Markus Ekström.

Hokushinkan juniortaikai: Guld, men-kirikaeshi: Ellen Eriksson. Silver, 9-12 år: Joar Norén. Brons, 13-16 år: Markus Ekström.

Sugo Cup: Silver, juniorklass: Hjalte Sveidqvist.

Stockholm Kendo Open: Silver, öppen klass: Jimmy Cedervall. Brons, kyu-klass: Markus Ekström. Silver, lag: Kavoos Nasoudi Shoar, Ryan Chul Heo, Jimmy Cedervall. Fighting spirit-pris: William Ekström.

Hjalte Sveidqvist silver på Sugo Cup

Hjalte Sveidqvist på Sugo Cup 2014.

2013

Malta Open Individuals Taikai: Brons, Per Ybo

Stockholm Kendo Open: Brons, herrar individuellt: Jimmy Cedervall. Brons, lag: Jimmy Cedervall, Kavoos Nasoudi Shoar, Ryan Chul Heo.

Hokushinkan juniortaikai: Guld, 9-12 år: Oliver Klingspor. Silver, 9-12 år: Joar Norén. Brons, 13-16 år: William Nilsson och Markus Ekström.

Sugo Cup: Brons, öppen klass: Jimmy Cedervall.

Oslo Open: Guld, kyu-klass: Johan Andersson. Brons, open: Jimmy Cedervall.

SM, Skellefteå: SM-Guld, junior: Markus Ekström. Silver, junior: Birk Widegren. Brons, junior: Hjalte Sveidqvist. Silver, herrar individuellt: Jimmy Cedervall.

SM 2013

Birk Widegren, Markus Ekström, Hjalte Sveidqvist, William Ekström under SM 2013.

Hokushinkan Juniortaikai 2013

Joar Norén, Oliver Klingspor, Markus Arfert (SSK), Ivar Bengtsson (SSK),

Markus Ekström, och William Nilsson på Hokushinkan juniortaikai 2013.

2012

SM, Upplands Väsby: Silver i lag (Martin Agback, Per Ybo, Henrik Johansson, Matz Andersson, Jimmy Cedervall, Kavoos Nasoudi Shoar, Nikos Nikolers) Silver, herrar individuellt: Jimmy Cedervall.

Stockholm Kendo Open: Brons, juniorklass: Marcus Ekström. Brons, B-klass: Nikos Nikoleris.

Hokushinkan juniortaikai: Första plats: Birk Widegren. Andra plats: Tim Nordström. Tredje plats: Markus Ekström och William Nilsson.

Sugo Cup: Brons i lag (Jimmy Cedervall, Jessica Fröberg, Kavoos Nasoudi Shoar). Silver, öppen klass: Jimmy Cedervall. Final, öppen klass: http://www.youtube.com/watch?v=z8SjfR1wCL0

Jessica Fröberg, Jimmy Cedervall och Kavoos Nasoudi Shoar på Sugo Cup 2012.

2011

SM Stockholm: Brons i lag (Martin Agback, Matz Andersson, Jimmy Cedervall, Jessica Fröberg, Kavoos Nasoudi Shoar, Nikos Nikolers, Per Ybo). Silver, herrar individuellt: Jimmy Cedervall.

Final, herrar individuellt: http://www.youtube.com/watch?v=np2VzOdnSWQ

Bronslaget SM

Bronslaget: Matz Andersson, Martin Agback, Jessica Fröberg, Nikos Nikoleris,

Per Ybo, Jimmy Cedervall och Kavoos Nasoudi-Shoar.

Foto: Magnus Johansson, Shimbukan.

Malta Open Individuals Taikai: Brons i klassen 2-4 dan (Per Ybo).

Stockholm kendo open: Brons i lag (Jimmy Cedervall, Kavoos Nasoudi Shoar, Nikos Nikoleris).

Hokushinkans juniortaikai: Första plats: Birk Widegren.

London cup: Brons i lag (Medverkande från Uppsala - Daniel Widgren, Kavoos Nasoudi Shoar)

Ellen Hoflund, Nikos Nikoleris, Jimmy Cedervall och Kavoos Nasoudi Shoar på SKO 2011.

2010

SM, Uppsala: Silver i lag (Daniel Widgren, Kavoos Nasoudi Shoar, Sarah Steimer, Jimmy Cedervall, Olof Dahlberg, Matz Andersson, Per Ybo). Fighting spirit-pris: Jimmy Cedervall.

London cup: Guld i lag (Medverkande från Uppsala - Daniel Widgren, Kavoos Nasoudi Shoar).

Sugo cup, Malmö: Brons i lag (Uppsala - Jimmy Cedervall, Kavoos Nasoudi Shoar, Sarah Steimer). Fighting spirit-pris i Lag : Sarah Steimer.

Silvermedaljörer i kendo 2010

SM-silvermedaljörer 2010.

Foto Magnus Johansson, Shimbukan.

2009

Stockholm kendo open: Brons individuellt A-klass (Jimmy Cedervall).

Sugo cup, Malmö: Brons i Lag (Uppsala 2 - Olof Dahlberg, Henrik Sjöström, Kavoos Nasoudi Shoar), brons individuellt A-klass (Jimmy Cedervall), brons individuellt B-klass (Henrik Sjöström). Fighting spirit-pris: Erik Melander.

Paris Open: Brons i 1-2dan klassen (Jimmy Cedervall).

June Cupen, Huskvarna: Brons (Olof Dahlberg).

London Cup: Brons till Sverige i lag (Jimmy Cedervall, Uppsala Kendo, medverkade), Brons individuellt (Jimmy Cedervall).

Five nations, Helsingfors: Guld till Sverige i herrar lag (Jimmy Cedervall, Uppsala Kendo, medverkade).


2007

SM, Malmö: Brons i herrar lag (Henrik Johansson, Daniel Widgren, Jimmy Cedervall, Per Ybo, Martin Agback).

Stockholm Kendo Open: Brons i juniorklassen (Adrian Ohlin).

Five nations, Edinburgh: Brons till Sverige i lagklassen (Jimmy Cedervall, Uppsala Kendo, medverkade).

Helsinki shiai: Brons till Sverige i lagklassen (Jimmy Cedervall, Uppsala Kendo, medverkade).

SM 2005

2005

SM, Umeå: Brons i herrar lag (Jim Holmström, Jimmy Cedervall, Martin Agback, Henrik Johansson, Matz Andersson, Jakob Nobuoka, Per Ybo. I bilden också Daniel Widgren, ej medverkande i laget).

Stockholm Kendo Open: Guld B-klassen (Matz Andersson).

2003

Stockholm Kendo Open: Brons B-klassen (Jim Holmström).

2001

Stockholm Kendo Open: Brons B-klassen (Anders Södermark).

1997

SM, Uppsala: Brons i herrar lag (Arvid Karlsson, Christoffer Lärnö, Martin Agback).

SM 2008