Klubbens historia

Uppsala kendoklubb grundades år 1985 av Lars Lindin som, efter att ha rest runt och bott i Japan under 1970-talet, tränat och lärt sig kendo där.

På 1970-talet var det kanske mindre vanligt att västerlänningar tränade kendo i Japan. Lindin kom ursprungligen i kontakt med kendo genom en grupp japanska taxichaufförer som han lärde känna och tränade med. Än idag skiljer sig Uppsala kendoklubb från andra klubbar i Sverige bl.a. genom att klubbens medlemmar placerar shinai på höger sida i Seiza, vilket är ett arv från Lindins tid i Japan.

Lindin var under många år ledande inom klubben men tränar inte längre aktivt. Klubben har i storlek varierat genom åren, från några få tränande till över 80 medlemmar. En av de medlemmar som varit med länge är Stig Bardage, som också varit klubbens ordförande i många år och som fortfarande tränar aktivt. Jakob Nobuoka, som också delvis lärt sig kendo i Japan, har likaledes haft betydelse för klubbens fortlevnad och utveckling, liksom på senare år Jimmy Cedervall, som för närvarande är en av klubbens mest aktiva och medlem av kendolandslaget.

Uppsala kendoklubb har genom åren fått influenser utifrån, bland annat genom att japaner som varit på besök eller bott tillfälligt i Uppsala kommit till klubben och tränat och/eller instruerat, såsom t.ex. Momiyama-sensei under 1980-talet.

Genom Per Ybo har klubben under 2000-talet knutit ett flertal internationella kontakter: Trevor Chapman 5dan från Kashi No Ki Kenyu Kai, Ollerton, Storbritannien som besökt klubben och hållit två mycket uppskattade läger. Jumpei Matsumoto sensei 7 dan kyoshi, som under tiden han var landslagscoach för brittiska landslaget besökte klubben vid ett par tillfällen. Masatake Sumi sensei 8 dan hanshi och Junichi Tashiro sensei 8 dan kyoshi som sedan 2008 besökt klubben årligen för att hålla nationella läger i regi av Uppsala Kendo Hokushinkan.