Ordlista

Räkneord:

Ett - ichi

Två - ni

Tre - san

Fyra - shi

Fem - go

Sex - roku

Sju - shichi

Åtta - hachi

Nio - ku

Tio - jyu

Några vanliga ord och fraser under ett träningspass:

BOKUTO/BOKKEN: Svärd gjort av ek med formen av en japansk katana. Vanligtvis 1,05 m långt.

CHUDAN-NO-KAMAE: Vanliga garde-positionen med händerna framför magen och shinaien riktad mot motståndarens strupe.

DEBANA WAZA: En kontringsattack som utgår från att förutse motståndarens attack och själv landa en attack innan.

DO: Del av rustning som täcker mage och bröst. Traditionellt är do gjord av lackerad bambu, men de idag görs många istället av hård plast.

HAJIME: Påbörjar en övning. Betyder ungefär starta.

HARA: Kroppens centrum, ungefär 4 cm nedanför naveln och mot ryggraden. Från denna punkt hämtar man kraften och energin bakom kiai och attacker.

HIDARI: Vänster.

HIKI-WAZA: Attack bakåt från tsuba-zeriai.

HIMO: Rep. Termen används för olika snördelar på rustningen.

IPPON SHOBU: Match som slutar efter en poäng är vunnen.

ISSOKU-ITTO-NO-MAAI: "Ett steg, en attack". Det avstånd varifrån man kan nå motståndaren med bara ett steg.

JI-GEIKO: Matchliknande träningsform. Används för att applicera inlärd teknik och form i sparringsituation.

KAESHI WAZA: En kontringsteknik där motståndarens hugg blockeras innan eget hugg landar.

KAKARI-GEIKO: En vanligt förekommande övning där utövaren kan applicera inlärda tekniker. I övningen skapar utövaren själv öppningar för olika attacker, ofta i högt tempo men under en kortare tid. En högintensiv övning.

KAMAE: Gard och hållning. det finns flera typer av gard-positioner, den vanligaste är chuudan-no-kamae men även jodan-no-kamae förekommer. I kendokata representeras fler typer av kamae, exempelvis gedan, waki, och hasu.

KATA: Svärdsformer, se mer information om kata här. I kataformerna finns en Uchitachi, läraren som skapar en attack, och en Shitachi, eleven som gör en kontringsattack. I kihon kata benämns dessa två istället kakarite och motodachi precis som i övrig kendoträning.

KATATE-WAZA: Enhandsteknik.

KI: En mycket komplex japansk term som närmast kan översättas till energi eller livskraft.

KIAI: Ett kontrollerat, explosivt skrik avsett att ingjuta mod och fokus i den som skriker, för att skrämma motståndaren, samt för att störa dennas koncentration. "Ki" kan i det här fallet översättas till "livskraft".

KIHON: Basic Kendo movements and techniques. Kihon is repeated until the movement becomes almost instinctive, obtaining a perfect action.

KIRIKAESHI: A warming-up exercise in which the students carry out cuts with the Shinai, one after another and without stopping, lifting the Shinai over the head before each blow. Kirikaeshi must be executed until physical or mental exhaustion.

KOTE: Underarm. Speciella handskar som täcker underarmarna och händerna. Poäng som ges för träff på denna del.

MA-AI: It means the distance / time that separates two things. In Kendo, it means the precise distance to carry out a movement or technique. There are three basic distances in Kendo: Chika-ma - short distance; To-ma - long distance; and Issoku-Itto-No-Maai - between these two. The latter means, literally, "distance of one step - one blow".

MEN: Skyddsmask som täcker ansikte och huvud. Tre grundhugg mot Men finns: Hidari Men (vänster), Migi Men (höger) and Sho Men (centrum).

MIGI: Höger (t.ex.: Migi Men=Höger Men).

MOKUSO: Moment of silence and meditation that is made generally when starting and finishing Kendo training. It seeks to free the mind, calm the spirit and prepare the student for training.

NUKI: Evasion. Nuki-Waza: Evasion techniques. They include a step backwards or a turn made to evade the attack, which causes it to miss, hitting nothing but air. Taking advantage of the sudden loss of balance of the enemy, one can effectively counterattack.

REI: "Respect, veneration". Part of each Dojo's etiquette, it consists of a bow (with the inclination of the superior part of the body) to the opponent, before and after each training. It can be done standing or during Seiza.

SEIZA: Position taken during rest or while waiting orders, before or during training. One sits on his heels, with the dorsal part of the feet in contact with the ground, just like the knees. Facing the front, the person's back is completely straight, like "a smoke column that rises on a calm day", looking always to the front.

SEME: Threatening attitude, adopted just before lifting the Shinai to make a cut. Seme implies showing spiritual force to the opponent.

SHIAI: Competition between two or more opponents.

SHIDASHI:

SHIKARE WAZA: Technique in which the Kenshi takes advantage of the low guard of his opponent.

SHINAI: Sword traditionally made from bamboo, which is used in Kendo training. It consists of four rods put together in a careful design that provides damping for each blow. There are many sizes and weights, according to the Kenshi's age and stature. Recently, synthetic Shinai have been introduced, made from carbon graphite.

SONKYO: Position that is taken in Kendo before and after a combat or training between two people. The legs are bent, the heels are close to one another, whereas the back stays completely straight. The chin is in a horizontal position, with the look towards the eyes of the opponent. The Shinai is taken exactly in the same way as it is done when the person is standing, aiming towards the throat of the opponent, always ready for a counterattack.

SUBURI: Exercises with the Shinai or sword, which consist of a repetition of the basic cuts. A lot of emphasis is made in these exercises, one has to perform thousands of Suburi before reaching perfection in the different techniques.

SURIAGE WAZA: Technique in which the opponent's Shinai is lifted with one's own, managing to obtain an opening and deliver an attack. Lifting the Shinai and attacking are part of the same movement.

TENEGUI: Small piece of light cotton that is put in the head, similar to a turban, under the Men.

TSUBA-ZERIAI: Term used to describe a situation in which the competitors are so close one another that the Tsuba of their Shinai is in contact. (See Tsuba).

TSUBA: Parerstången på en shinai.

TSUKI: Stöt mot halsen med spetsen av shinai.

UCHIDACHI: Under kata är detta namnet på den som attackerar, och alltså initierar och leder övningen.

YAME: Kommando för att avsluta en övning eller en match.

ZEKKEN: "Namnpåsen" på tare som identifierar en kendoka med efternamn och klubbtillhörighet.