Martin Agback har graderat 7dan i iaido

Post date: Sep 5, 2012 11:50:29 AM

Agback sensei, Renshi 7dan

Vår sensei, Martin Agback har nyligen graderat till 7dan i iaido. Det gjorde han i augusti i Japan inför skolans stormästare, Takada Gakudo sensei, Hanshi 10dan. Martin är den först icke japan som lyckas med detta i den skola, Muso Shinden Ryu, som tränas i Uppsala och är alltså numera högst graderad i Europa.

Martin började träna iaido i mitten av 80-talet och sedan början av 90-talet har han lett klubben. Det går med andra ord inte att överskatta hur viktig han har varit och fortfarande är för iaidon i Uppsala. Utan Martin hade det troligen inte funnits någon iaido att träna här idag. Man skulle kunna säga att Martin är Takada senseis högra hand i Europa och flera gånger per år håller han uppskattade seminarier i Finland, Estland, Bulgarien och Österrike där han delar med sig av sitt stora kunnande till iaidokas i dessa länder.

Vi som tränar iaido i Uppsala är lyckligt lottade som har Martin sensei i klubben. År efter år lär han tålmodigt ut iaido till alla oss som tränar och han gör det som ett gott och ödmjukt föredöme, både med sitt sätt och med sin stil.

I kendoklubben är vi mycket glada för att Martin utöver sitt stora engagemang i iaidon också hittar tid till att träna kendo. Även här är Martin en stor tillgång och förebild, både i vuxenträningen och juniorträningen och det finns inte någon i klubben som inte har Martin att tacka för de framsteg man gjort i sin kendo.

Stort grattis till din höga grad Martin sensei!