Kyuläger med Per Ybo

Post date: Apr 21, 2014 9:17:05 PM

Förra helgen hölls ett träningsläger på Hokushinkan med inriktning mot kyugraderade med Per Ybo 4 dan som sensei och anordnare. Lägret blev väldigt lyckat och uppskattat av många av de medlemmar som deltog och Ybo sensei tackades för sitt initiativ och genomförande. Lägrets upplägg gav en möjlighet att gå tillbaka till de absoluta grunderna i kendon första passet och därifrån vidareutveckla kihon waza, och landa i sista passets ji-geiko.

De grunder första passet fokuserade på var hållning, andning, och mer specifikt hur vi använder andning och magmuskler för att stå korrekt (shizen-tai). Från shizen-tai övade vi på hur man bör hålla shinai eller bokuto och hur man antar chudan-no-kamae och gick sedan igenom kendons alla fotförflyttningar.

Andra dagen började vi arbeta på suburi av olika slag, från alla grundhugg till haya-suburi, utfallssuburi, kaeshi-suburi och många fler. Det blev ett tärande pass för armmusklerna men alla deltagare fortsatte huggövningarna utan att svikta i fokus eller spirit.

Efter ett pass med rustningsträning och därefter lunch fortsatte lägret med Kihon-waza keiko ho och ytterligare rustningsträning. Vi avslutade dagen med en väldigt trevlig middag på Ayakos Sushi och förberedde oss för en tuff morgondag med ytterligare ett prövande suburi-pass som start på morgonen.

Söndagen avslutades efter många timmars hård träning med ett pass där deltagarna fick känna på ji-geiko, fri sparring. Det var helt nytt för somliga medan andra hunnit bli bekväma med övningen. Några av klubbens högre graderade var inbjudna att medverka i detta lägrets slutfinal.

I efterhand framstår lägrets upplägg med början i kendons absoluta grunder som en fantastisk möjlighet att omskapa redan satta mönster och att ta ett steg tillbaka för att se objektivt på de rörelsemönster vi redan har inlärda. Detta gav resten av lägret många oväntade insikter i vår personliga kendo som jag tror att vi alla kommer bära med oss till vår ordinarie träning. Lägret visade oss även vilka härliga människor vi har i klubben just nu och hur bra vi trivs ihop.

Fler bilder finns på Hokushinkans Facebook-sida: www.facebook.com/uppsalakendo