Kallelse till årsmöte

Post date: Jan 18, 2013 1:11:59 PM

Medlemmarna i Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan kallas härmed till årsmöte lördagen den 9 mars, på KFUM's kansli.

Det kommer finnas fika. Dagordning och mer exakt tidpunkt annonseras senare.

Vi uppmuntrar våra medlemmar att inkomma med motioner till årsmötet! Något ni har på hjärtat? Motioner som avhandlats tidigare år har exempelvis varit att införa ett tränarmöte (Yudanshakai), förfrågan om bidrag inför särskilt personlig satsning, inköp av habiki, förslag på klubbpolicy, konkreta förslag på sponsring av juniorverksamheten, etc. Alla medlemmar har möjlighet att påverka! Ni är också hjärtligt välkomna att aktivt delta som medlemmar i styrelsen. Det spelar ingen roll om du tränat en termin eller 40, vi vet att alla har något lika viktigt att tillföra.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 23 februari. Skicka dem till styrelsen@uppsalakendo.se. Dit går det även bra att skicka förfrågningar om styrelsearbetet, och önskemål att få delta.

Välkomna till årsmötet!

Hokushinkans styrelse

Mao, Jessica, Anna, Jimmy, Alexander, Christer