Årsmöte 14 mars

Post date: Feb 12, 2015 11:21:21 PM

Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan kallar härmed till årsmöte lördagen den 14/3 kl. 10:00. Mötet hålls på KFUMs kansli på Svartbäcksgatan 28. Gå in från gården på baksidan, andra dörren till höger om grinden, och en trappa upp. Självklart bjuder vi på fika!

Notice to Annual Meeting on Saturday14 March 2015 at 10 am. The meeting will be held at KFUM office, Svartbäcksgatan 28. Entrance is on the back of the building towards the yard.

Dagordningen inkluderar stadgeenliga ärenden, genomgång av budget, val av styrelse, samt eventuella förslag mottagna från medlemmar och styrelsen. Årsmöteshandlingar och stadgar presenteras här på hemsidan innan mötet och kommer finnas tillgängliga på plats, liksom verksamhetsberättelse för 2014 och verksamhetsplan för 2015.

Årsmöteshandlingar kan också skickas per e-mail eller brev på begäran.

Styrelsen tar med glädje emot motioner och förslag som rör föreningens verksamhet från medlemmarna. Motioner/förslag mailas till styrelse@uppsalakendo.se senast den 28 februari.

Kontakta valberedningen bestående av nuvarande styrelsen om ni är intresserade att delta i styrelsearbetet under 2015.

Välkomna!

Welcome!