Seme - taktik och rytm

Källor:

· Björn Gustavsson (6dan) som presenterade grunden till idén ”Korset”, det japanerna kallar ”tryckpunkter”

· Sumi Sensei (8dan hanchi) som visade på ”dom 4 seme”

· Sotaro Honda (6dan) som beskrev dom 4 attacktillfällena

Seme – anfall

Seme – det mentala

Semeru – det fysiska

Att anfalla i kendo utan förbehåll är den största utmaning som man kan träna mot. Detta är något som varje individ lär sig, och som blir allt tydligare med stigande färdighet. Se tillfället, ta det.

Seme tycks handla mest om att genom mental press på motståndaren styra honom att agera så fördelaktigt för egen del som möjligt. Genom att ständigt Tänka-Förutse-Agera-Reagera kommer man alltid att vara före sin motståndare. Passivitet och låsning på vad motståndaren ska göra innebär förlust.

Sumi-sensei beskrev 4 sätt att anfalla sin motståndare:

· Överväldiga med överlägsen ”spirit” ta centrum. Seme-Tsunami.

· Genom mycket stark ”spirit” arbeta med Seme-Ma. (Ma = paus)

· Genom stark press tvinga motståndaren ta en öppning. Seme-dra.

· Seme-Ashi, ”attacking foot”. (för uji-wasa)

Detta kan appliceras på samtliga träffytor som vi har i kendon.

Generellt sett bedriver en Sensei (instruktör) 80% av sin träning på det 3e alternativet, medan den underlägsne till 80% har som alternativ att försöka köra över sin motståndare genom överväldigande anfall. När man möter en jämbördig motståndare blir det 2a alternativet en effektiv lösning då det 1a inte fullt ut fungerar. Det 4e alternativet används med fördel då motståndaren uppvisar dålig spirit, oavsett nivå.

För att göra detta lite mer begripligt bör man ta ett par exempel:

Fotboll. Du spelar final i en stor turnering och allt hänger på att du lyckas göra ett mål. Du har fått passningen och driver bollen mot målet, och har bara en enda spelare kvar att ta dig förbi. Det är Rolandinio.

Dom alternativ du har här är tämligen begränsade iom att denne fotbollsspelare besitter en teknisk överlägsenhet, överlägsen erfarenhet i vad man kan göra med bollen för att lura en motståndare och inte minst besitter han en mycket stor förmåga att läsa situationen med lugn under press. Ett alternativ ger bäst odds, och det är att ta kortaste vägen igenom denne mästare av fotboll, med överväldigande energi och kraft.

När det gäller det 2a exemplet att skapa reaktioner så används detta flitigt rent militärt där motståndaren är lika stark eller i stark position där man ändå måste anfalla honom. Man skjuter stora mängder artilleri på honom för att hålla ner honom och därigenom göra honom passiv, rädd, eller helt enkelt ta skydd. När man sedan anfaller med rörelse sker det överväldigande. Lyckas man inte få honom att reagera, är man dock hopplöst förlorad, eller om han lyckas läsa ens avsikter. Kraften i ”förberedelsen” måste vara mycket stark.

Det 3e alternativet kan också ganska enkelt beskrivas med slagfältstaktik, där man under framryckning/press mot motståndaren tycks skapa en lucka i egen linje som är så tydlig att den inte uppenbart är en fälla. Motståndaren ser då denna blotta och rusar fram för att vinna snabbt. En oerfaren motståndare kan behöva en större blotta, en erfaren behöver bara en antydan.

Ett annat exempel på detta är katten som blir intryckt i ett hörn, med alla klor och taggar utåt, men plötsligt lämnas ett utrymme att fly ur sin situation...

Det 4e alternativet är en timing fråga, eftersom jag genom att pressa min motståndare genom att skenbart attackera honom, utlöser en attack. Seme-ashi. Anfall med höger fot. Detta används exempelvis när min motståndare har inlett en attack, som har för vek Seme, avbryter och drar sig tillbaka. Då flyttar jag fram min position, och utlöser då en obalanserad attack som jag kan utnyttja i kontringshänseende. Uji-Waza.

Det viktigaste är att förstå vad man ska använda och när.

Allt handlar om att styra sin motståndare dit man vill ha honom. Seme är nyckeln.

Dom 4 attacktillfällena

Vad som ovan beskrivits är en summering av dom 4 seme. Den överväldigande, den reaktionsskapande, den dragande och den tvingande. För att vidare ge taktiskt utrymme måste vi veta när vi ska sätta in attacken när vi försatt motståndaren i en ofördelaktig situation.

Dom 4 attacktillfällena beskrevs av Sotaro Honda som:

· När motståndaren Viker

· När motståndaren Ska attackera

· När motståndaren Har attackerat

· När motståndaren Reagerar

När motståndaren Viker kan vara mentalt eller fysiskt. Precis detta tillfälle är fäktare som har stor spirit och pondus mycket bra på. Ofta har dessa fäktare en mycket stark Men-attack.

När motståndaren Ska attackera är en svår konst, och kräver erfarenhet, timing samt rytmkänsla. Många duktiga Shiai-kendokas utnyttjar detta till Debana-Kote eller Nuki-Do attacker.

När motståndaren Har attackerat innebär att han är som mest utsträckt och därmed förbrukat sin energi. Här finns alla Kaeshi, Nuki-Men/Kote och Uchi-Otosh tekniker.

När motståndaren Reagerar innebär att dina finter fungerar. Hans fokus är på dig.

Korset – att förneka motståndaren en rörelseriktning

Vid ett förnämligt läger i Uppsala bjöd Björn Gustavsson oss på en lektion som handlade om att ha en aktiv spets. En levande kensen som har ett syfte i varje rörelse. Det han beskrev var att man genom att rikta spetsen mot olika punkter på kroppen, kan skapa variation och styra situationen för motståndaren. Björn beskrev att man genom dessa ”tryckpunkter” kan variera exempelvis Men i 7 varianter. Lägger man därtill på fotarbete i olika varianter multipliceras variationerna med antalet fotarbetsvarianter. (tot. ca 28 variationer)

Slutsatsen blev ”korset” där ögat är den övre delen, axlarna ytterpunkterna och ”hara” som nedre slutpunkt. Så länge min spets finns i ”korset” är jag säker. Om min motståndare attackerar här kommer han att springa rakt in i min spets. När min rörelse är utanför är jag öppen och sårbar. Exempelvis då jag går utanför centrum-linjen vid do-hugg. Dock kan ”korset” förlängas högt (jodan) och jag befinner mig fortfarande i en stark position där jag dock riskerar att förnekas den enda rörelseriktning jag har. Nedåt.

Mittpunkten och den ”neutrala” punkten är halsen i Chudan-no-kamae. Här har jag alla möjligheter och inga. Jag är som närmast min motståndare vid anfall och har ändå bäst avstånd för defensiv när det är nödvändigt.

Viktigt är också att en motståndare som arbetar i en lägre punkt än jag, kan förnekas att röra sig uppåt. Exempelvis Kote-Men. På detta sätt finns olika styrkor och svagheter i olika punkter. Det blir också enklare att förutse vad motståndaren kan göra, och inte minst hur jag kan utnyttja detta till min fördel. En hög punkt innebär högt tryck ovanifrån, men också att jag kan förutse varifrån anfallet kommer varvid mitt agerande kan kompensera för detta. (Men-Kaeshi-Do, Men-Nuki-Do, Tsuki, etc.)

Taktik – analysera din motståndare genom press

Varje gång du ställer dig framför en motståndare måste du analysera hans intentioner. Vad avläser du hos honom? Är han oerhört framåt? Visar han svag spirit? Vill han kontra? Är han mycket rörlig? Står han på hälarna? Brett isär med fötterna? Hårt grepp? Högerhandsgrepp?

Hur ska jag agera mot dessa exempel?

1 – Oerhört framåt

En sådan person uppvisar ofta alltför ivrig ambition att anfalla. Anfaller spretigt, samt ofokuserat med dålig spirit. Ofta muskulärt.

Ett effektivt agerande mot sådan kendo är att sätta hög press på motståndaren eller använda seme-ashi om han tvekar. Effektivt är även Seme-Ma. Dom mest effektiva attacktillfällena är Innan eller Efter.

2 – Svag spirit

En sådan kendoka börjar ofta backa och har svårt att göra annat än att försvara sig om man inleder med att sätta hög press på motståndaren. Effektiva ageranden är att överväldiga honom eller få honom att reagera med Seme-Ma.

3 – Kontringskendo

Kontringskendon beror av att motståndaren inte begriper att han ska bli kontrad. Här ligger också dess svaghet. Om man plötsligt själv tvingas agera i en sådan situation, eller kontra från en ofördelaktig har man förlorat. Man är passivt låst i ett agerandemönster. Har man läst motståndarens avsikt att kontra behöver man bara ”vänta ut” honom.

Effektivt är ofta att hålla hög press samt kombinera med Seme-ashi eller Seme-Ma. Hög press och attackera från Chikama (nära avstånd) brukar resultera i fruktlösa de-kote försök från motståndaren. Har man möjlighet att attackera med överväldigande Seme kan man få en defensivt lagt motståndare att övergå i desperat försvar.

4 – Hög rörlighet

Med hög rörlighet brukar man oftast se försök till att skapa reaktioner. Finter i högt tempo. Därför är oftast den första rörelsen där enbart för att skapa reaktion. Medvetenhet om detta ger möjligheter till starka Ai-attacker mot dom områden som skenbart attackeras.

Vidare premieras ofta att med rätt timing använda Seme-dra för att dra ut en attack för den rörlige. Skapa orytmik i hans rörelse.

Det viktigaste är dock att hålla pressen hög. Blir man passiv av en aktiv motståndare är man förlorad!

5 – På hälarna och Brett isär

Denna motståndare är mentalt i vikande tillstånd, och har svårigheter att attackera med högt tryck. Att använda Seme-Spirit är i Nidan-wasa är mycket effektivt.

6 – Greppet

Här kommer tryckpunkterna in med full kraft. Reaktioner och motreaktioner. Förneka och förstärk rörelseriktningar hos motståndarens shinai. Få honom ur korset, och centrum är ditt.

Tänk, Förutse, Agera, Reagera. Få honom att Reagera, Agera, Tänka…

Av: M. Andersson