Ki ken tai (no) ichi

1. Ki ken tai (no) ichi

Efter att ha kollat upp uttrycket ki ken tai ichi (har kontrollerat detta med bl.a. Imamura-san) har jag funnit följande, vilket kanske kan vara av intresse att notera...

Ichi i uttrycket ki ken tai ichi betyder inte ett.

Ett (1) på japanska uttalas ichi. I ki ken tai ichi avses dock ett annat ord nämligen ichi - på svenska ser orden likadana ut, men på japanska är de olika både uttalsmässigt, skrivmässigt och innehållsmässigt. Uttalsmässigt är de dock mycket lika och därför är det svårt för en västerlänning att skilja mellan dem. Skillanden torde dock vara uppenbar för en infödd japan (ungefär som skillnaden på svenska mellan banan [=frukt] och banan [=bana i bestämd form]).

I uttrycket ki ken tai ichi betyder ichi "samtidigt" (eller "i enighet"/"i överensstämmelse").

Således: ki ken tai ichi (alt. ki ken tai no ichi) = vilja, svärd, kropp samtidigt (alt. viljans, svärdets och kroppens "samtidighet"/enighet)

2. Ken tai ichi

För att krångla till det ytterligare finns det ett annat uttryck inom kendo som lyder ken tai ichi. I detta uttryck betyder inte "ken" svärd utan, ungefär, "seme" ("riskera"). Vidare betyder inte "tai" kropp utan "beredskap". "Ichi" betyder, precis som ovan, "samtidigt".

Andemeningen med uttrycket ken tai ichi är att man, när man använder "seme", inte enbart skall vara inställd på att attackera (gå framåt), utan "samtidigt" vara beredd på att kontra etc.

Således: ken tai ichi = ”Seme” (riskera), "beredskap", "samtidigt".

Jag har sett på Google att ovanstående begrepp ofta översätts felaktigt.

Av: R. Ling