3 kyu

Tid: Minst 6 månader efter 4 kyu.

Graderingsämne

  1. Men, Kote, Do, Kote-Men, Kote-Do (flera tekniker efter varandra (renzoku))
  2. Kirikaeshi
  3. Kihon Waza Yon - Roku (Hiki, Nuki, Suriage)

Bedömning

Etikett (Reigi): Hur man hälsar på/av

Kiai

Avstånd (Ma ai)

Ki-ken-tai ichi:

- Kroppshållning/rörelse (Shisei/Taisabaki)

- Kamae Kata

- Hugg (Uchi kata/Tenouchi)

- Träffa med rätt del av shinai (Datotsu-bu) på rätt träffyta (Datotsu-bui

- Attacksteg (Fumikomi)

- Zanshin

Anmärkning

Graderande måste bära rustning och hakama/kendogi