Verksamhetsplan 2013

Uppsala kendoklubb har under de senaste åren genomgått betydande förändringar. Från att ha varit en liten klubb med en handfull medlemmar till att ha cirka 60 medlemmar i alla åldrar. Därmed har även träningen förändrats positivt såväl kvalitativt som kvantitativt. Under 2013 kommer klubben som helhet att fortsätta utvecklas och vi kommer arbeta för att förstärka klubbens identitet som en ledande kendoklubb i Sverige. Klubben anser att följande strategier bidrar till denna förbättring av verksamheten:

Medlemmar

Klubben satsar hårt på att stärka antalet utövare i klubben, såväl erfarna som nybörjare. Det är önskvärt med en stor nybörjargrupp då en stark teamkänsla har visat sig inspirera hela gruppen till att fortsätta med kendo. Utöver detta är det önskvärt att medlemsstrukturen ska i framtiden utgöras av fler kvinnliga utövare. Detta görs enligt projektplanen för damsatsningen med riktad marknadsföring och aktiviteter.

Klubben bör ekonomiskt stötta klubbmedlemmar vid deltagande i tävlingar och läger för att stimulera laganda och stärka klubbgemenskapen. Detta är också ett viktigt sätt att kunna få relativt nykomna att känna sig som en del av och bli mer aktiva i klubben. Det är viktigt att ledare förstår hur vi bäst inkluderar nya medlemmar i klubben.

Juniorverksamheten är en viktig del av klubben. Juniorerna bör få ta en större plats i klubben och så ofta som möjligt engageras i aktiviteter utanför klubben, exempelvis tävlingar och läger i Sverige. Detta bygger en bra gruppgemenskap och gör att vuxna och juniorer lär känna varandra, vilket lägger en bra grund för en senare överflyttning till vuxenträningen. Det har även varit uppskattat bland juniorerna då vuxna avancerade har deltagit i deras pass, så detta borde också ske fortsättningsvis.

Inför terminsstarten för nybörjare hösten 2013 planerar vi att rikta marknadsföringen mot äldre juniorer och ungdomar i åldern 15-20 år. Detta anser vi vara en åldersgrupp vi saknar i klubben som förutom att vara tillskott till mångfalden i klubben också är väldigt viktig för att underhålla klubbens framtida framgångar i bland annat tävlingar och landslag.

Kompetens

Klubben bör bidra till att öka kompetensen bland klubbens högre graderande i syfte att stabilisera klubbens framtida progression. Klubben är numera en viktig del av svensk kendo och kan erbjuda sina medlemmar hög kvalitet i träningen. Detta påverkar den dagliga träningen och syns bland annat genom flera framgångar i tävlingar, anordnandet av nationella läger, samt klubbläger med inbjudna gästtränare.

För att bibehålla och sprida kompetensen i klubben krävs att framgångsrika personer stöttas ekonomiskt samt att alla medlemmar uppmuntras att delta i olika typer av kendoarrangemang. Det är även önskvärt att kunna etablera klubben som en plattform för kvalitativ kendo i Sverige, främst med hjälp av en stor satsning på nationell lägerverksamhet med inbjudna senseier. En viktig kompetenskälla utgör landslagsaktivitet. Klubben har två medlemmar med i Svenska kendolandslaget med inplanerade tävlingar i Europa samt EM. Detta inklusive de läger landslaget ordnar bidrar i stor grad till ökad tävlingskompetens i klubben eftersom dessa personer även är instruktörer för vuxna, både avancerade och nybörjare, samt för juniorer.

De medlemmar som uppnått en viss mognad i sin kendoutövning bör beredas tillfälle att aktivt delta i klubbens styrning och instruktörsverksamhet. Medlemmar bör ges tillfälle att utveckla sin kompetens som ledare i klubben.

Aktiviteter under 2013

Mars

Damläger, Budohuset, Uppsala

April

Träningsläger för juniorer, Stockholm

Maj

Damläger med landslagstränare Kumi Sato 6 dan, Malmö

EM i Berlin

Juni

Nationellt läger med Sumi sensei 8 dan Hanshi, Fyrishov, Uppsala

Regionstävling för juniorer och kyugraderade, Budohuset, Uppsala

Gradering och för vuxna och juniorer 6-1 kyu, Budohuset, Uppsala

September

Öppet hus, Budohuset

December

SM

Gradering för vuxna och juniorer 6-1 kyu, Budohuset, Uppsala