Verksamhetsplan 2009

Uppsala kendoklubb har under de senaste åren genomgått betydande förändringar. Från att ha varit en liten klubb med en handfull medlemmar till att ha cirka 60 medlemmar i alla åldrar. Därmed har även träningen förändrats positivt såväl kvalitativt som kvantitativt. Under 2009 kommer klubben som helhet att fortsätta utvecklas och förbättras. Klubben anser att följande strategier bidrar till denna förbättring av verksamheten:

MEDLEMMAR

Klubben bör bibehålla en moderat tillväxt av antalet nya tränande. Målsättningen är att satsa på de som har intresse snarare än att ha en stor genomströmning av medlemmar.

Utöver detta är det önskvärt att medlemsstrukturen ska i framtiden utgöras av fler kvinnliga utövare. Klubben bör ekonomiskt stötta kvinnliga utövare vid deltagande i tävlingar och läger och vid annonseringen är det viktigt att poängtera att kendo vänder sig till både män och kvinnor.

Juniorverksamheten är en viktig del av klubben. Juniorernas träning och önskemål skall särskilt framhållas och tas i beaktande.

Vidare är det eftersträvansvärt att de medlemmar som är relativt nykomna känner sig som en del i klubben. Detta är framförallt en ledarfråga.

KOMPETENS

Klubben bör bidra till att öka kompetensen bland klubbens högre graderande i syfte att stabilisera klubbens framtida progression. Klubben är numera en viktig del av svensk kendo och kan erbjuda sina medlemmar hög kvalitet i träningen. Detta påverkar den dagliga träningen och syns bland annat genom flera framgångar i tävlingar, anordnandet av nationella läger, samt klubbläger med inbjudna gästtränare.

För att bibehålla och sprida kompetensen i klubben krävs att framgångsrika personer stöttas ekonomiskt samt att alla medlemmar uppmuntras att delta i olika typer av kendoarrangemang.

De medlemmar som uppnått en viss mognad i sin kendoutövning bör beredas tillfälle att aktivt delta i klubbens styrning och instruktörsverksamhet. Medlemmar bör ges tillfälle att utveckla sin kompetens som ledare i klubben.