Protokoll från tränarmöte 2011-12-18

KFUM Uppsala Kendo Hokushinkan

Art: Tränarmöte

Plats: Budohuset

Datum: 2011-12-18

Närvarande: Jimmy Cedervall, Kavoos Nasoudi-Shoar, Per Ybo, Martin Agback, Erik Melander, Jessica Fröberg

1. Mötets öppnande, val av sekreterare.

Jessica Fröberg väljs till sekreterare.

2. Träningstider vårterminen 2012

Tiderna för vårterminens kendopass fastställs till följande (Ansvarig tränare inom parantes):

Onsdagar: 20:00-21:30 Mixat pass för alla grader (Martin, Per)

Fredagar: 18:00-19:30 Juniorer (Martin, Stig)

Lördagar: 8:00-9:00 Asa-geiko

12:45-13:45 Tjejpass (Jessica)

Söndagar: 14:00-15:30 Juniorer (Jessica)

15:30-16:00 Kata

16:00-17:30 Avancerade (Kavoos) Sista söndagen varje månad: Shiai-inriktat pass (Jimmy)

17:30-19:00 Mellanpass (Jimmy)

Dan-graderade välkomnas att delta under sista halvtimmen (ca. 18.45) på juniorernas fredagspass för uchikomigeiko och jigeiko. Vilka fredagar man kan närvara antecknas i klubbens gemensamma träningskalender på Google.

3. Tränare vårterminen 2012

Martin, Stig och Jessica fortsätter att ansvara för juniorernas träningar. Erik meddelar att han vill dra ner på sina tränartider, varför ett behov av fler tränare till juniorverksamheten utlyses. Jimmy tar på sig att fråga några kandidater om detta.

Jimmy fortsätter sina pass på söndagar som övergår till mellanpass under vårterminen, men eftersom onsdagspasset för nybörjare/mellangrupp utgår och slås samman med avancerade passet till ett mixat pass, överlåts huvudansvaret för detta pass till Martin och Per.

Fredagspasset utgår, men möjlighet för egen träning finns.

Jessica fortsätter som huvudtränare för tjejpasset på lördagar.

Kavoos tar över som huvudtränare för avancerade passet på söndagar efter Per, men sista söndagen varje månad hålls detta pass av Jimmy som då fokuserar på shiaiträning.

4. Behandling av från styrelsen väckta förslag

Jimmy tar upp frågan hur klubben kan få fler tränande att stanna kvar i klubben från andra till tredje terminen, dvs när mellangruppen introduceras i avancerade gruppen. Vi föreslår gemensamma sociala aktiviteter innan terminsstart för att introducera varandra, exempelvis ett dagläger på Alnäs.

Vi kommer också överens om att vi som tränare har ett stort ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för de nya avancerade att trivas på passen. En del saker för tränare att tänka på kom upp:

  • Se till att tränande har på sig korrekt utrustning, med eventuella extraskydd. Poängtera att tränande själv måste meddela om hugg och stötar gör ont. Nya avancerade är fortfarande ovana i rustning och kan inte alltid bedöma när den fungerar korrekt.
  • Var inspirerande som tränare. Försök som mottagare eller medtränande att ge en positiv bild av kendo och se till att de vet att du också får ut något av att träna med dem.
  • Ta hand om varandra. Innan, under och efter passen. Försök vara en engagerad tränare.
  • Kom ihåg att ge både positiv och negativ feed-back. Högre graderade tränande måste också respektera tränarens tanke med övningarna och tränarens roll som huvudsaklig ”kritiker”. Se till att du som medtränande vet vad tränaren vill fokusera på innan du ger eventuell feed-back.
  • Kom ihåg att du är en förebild!

5. Övriga frågor

En kort redogörelse över rikslägret 18-20/11 som denna gång var fokuserat till instruktörer.

Träningstider över jul bestäms till följande:

Onsdagar: 18:30-20:00 Mixat pass för alla grader

Lördagar: 8:00-9:00 Asa-geiko

Söndagar: 15:30-16:00 Kata

16:00-17:30 Mixat pass för alla grader

Samt träning 24/12 8:00-9:00

31/12 8:00-9:00

6. Mötet avslutas

Mötet, som pågått mellan kl 17:00 och 17:50, förklaras avslutat.

Jessica Fröberg Jimmy Cedervall

(Sekreterare) (Ordförande)